logo Chuyên đề Tuyên truyền giáo dục

Công đoàn Giáo dục Việt Nam - 72 năm, một chặng đường phát triển (22/7/1951-22/7/2023)
(13:23, 20/07/2023)

Công đoàn Giáo dục Việt Nam được thành lập ngày 22/7/1951 tại Chiến khu Việt Bắc. Trải qua 72 năm với 15 kỳ Đại hội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tạo được những dấu ấn đáng tự hào, đã củng cố, phát triển, làm tốt vai trò của tổ chức công đoàn mang tính ngành nghề sâu sắc, đồng hành cùng ngành Giáo dục trên mỗi chặng đường xây dựng và trưởng thành.

Trong suốt 72 năm qua, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, kiên trì và sáng tạo, từng bước đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động. Trong mỗi giai đoạn của cách mạng, bám sát thực tiễn của đất nước, nắm vững nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục, của Công đoàn Việt Nam và chức năng nhiệm vụ của mình, góp phần quan trọng cho sự phát triển của giáo dục nước nhà và sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Hơn ¾ thập kỷ đồng hành cùng ngành Giáo dục, trải qua bao thăng trầm của chiều dài lịch sử đất nước, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đều làm tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình; xác định phương châm hành động: Tất cả vì nhà giáo, người lao động ngành Giáo dục. Đặc biệt, đứng trước các thách thức mới, Công đoàn Giáo dục Việt Nam luôn chủ động nắm chắc tình hình cơ sở và tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động; luôn bám sát thực tiễn, chủ động phát hiện vấn đề; nghiên cứu, đề xuất, tham mưu với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng cơ chế, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo, người lao động, đặc biệt khối mầm non và tiểu học ngoài công lập: kịp thời có ý kiến bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín nhà giáo khi bị xâm phạm; triển khai các chương trình phúc lợi đoàn viên; chia sẻ khó khăn với nhà giáo và người lao động đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh hoặc gặp thiên tai, bão lũ, rủi ro.

Hoạt động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam luôn đổi mới, thiết thực, linh hoạt, thích ứng với điều kiện thực tiễn, cơ bản đáp ứng được nguyện vọng, nhu cầu của đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động, từng bước củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn các cấp phát triển đội ngũ, đồng thời động viên đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vượt qua khó khăn, thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, trở thành những “tấm gương sáng cho học sinh noi theo”. Bên cạnh các hoạt động tạo dấu ấn đó thì công tác thi đua, khen thưởng được Công đoàn Giáo dục Việt Nam chú trọng quan tâm, đặc biệt là công tác phát hiện, ghi nhận, tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những tấm gương nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tâm huyết, sáng tạo; lan tỏa những điều tốt đẹp, tạo hiệu ứng tích cực với các nhà giáo trong các nhà trường, trong toàn ngành và xã hội.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam chỉ đạo, triển khai, tổ chức nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động: Các phong trào thi đua “Hai tốt”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”; các cuộc vận động  “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... và gần đây là các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ”, “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; triển khai hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’, “Công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa” và “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”, xây dựng “Trường học hạnh phúc”… đã tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên, thúc đẩy cán bộ, nhà giáo, người lao động, phát huy phẩm chất, tinh thần sáng tạo, đổi mới, tận tụy cống hiến vì sự nghiệp “Trồng người”.

Với tinh thần đề cao những giá trị nhân văn cao cả, Công đoàn Giáo dục Việt Nam trong nhiều năm qua đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức các chương trình “Thay lời Tri ân”, “Điều ước cho em”, “Tết sum vầy”…tạo hiệu ứng rộng rãi, thu hút được đông đảo sự quan tâm của toàn xã hội; tổ chức cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” mang nhiều ý nghĩa lan tỏa từ nhận thức, noi gương học tập đến lòng tri ân trong học sinh, sinh viên, đồng thời là món quà quý về tinh thần để động viên đội ngũ thầy, cô giáo. 

Là một tổ chức công đoàn mang tính ngành nghề, ngay từ khi thành lập, Công đoàn Giáo dục Việt Nam xác định cần đặc biệt quan tâm đến những bất cập, khó khăn trong lao động nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động và coi đó là yếu tố mang tính đặc thù trong việc thực hiện chức năng chăm lo, bảo vệ của tổ chức công đoàn. Trong quá trình triển khai đổi mới giáo dục, Công đoàn Giáo dục Việt Nam luôn có các giải pháp hỗ trợ giáo viên nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt trong thời gian quan, CĐGD Việt Nam đã hỗ trợ giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy, dạy học trực tuyến trong bối cảnh đại dịch Covid -19 diễn biến phức tạp với chủ trương “Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng học”; hỗ trợ tăng cường năng lực cho cán bộ, nhà giáo, người lao động trong lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tự chủ đại học hiện nay. Nhằm giúp giáo viên có đủ năng lực để ứng phó với những yêu cầu đổi mới, biến áp lực thành động lực để đạt kết quả cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã triển khai Kế hoạch 103/KH - CĐN ngày 02/4/2019 về “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, đồng thời phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”. Nhiều hội thảo được tổ chức, nhiều cuộc thi nghiệp vụ, nghề nghiệp được khởi xướng có tác động mạnh mẽ tới ý thức của giáo viên là diễn đàn chia sẻ những kinh nghiệm, những kỹ năng nghề nghiệp được nhà giáo cả nước quan tâm và tham gia tích cực như: Hội thảo đồng hành cùng giáo viên dạy học theo chương trình mới, Tọa đàm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, Hội thảo về Luật giáo dục đại học (sửa đổi); các cuộc thi viết về tấm gương nhà giáo, nhà giáo tâm huyết sáng tạo học tập và làm theo lời Bác…Bằng những cách thức hỗ trợ của tổ chức công đoàn, đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động từng bước được nâng cao về trình độ, chuyên môn, kĩ năng nghề nghiệp…, đáp ứng với yêu cầu đặt ra ở mỗi giai đoạn đổi mới và phát triển của ngành Giáo dục.

Với những thành tích đạt được, trong 72 năm qua, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương, Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những thành tựu mà CĐGD Việt Nam đã đạt được góp phần tạo nên giá trị truyền thống tốt đẹp của tổ chức công đoàn ngành giáo dục, khẳng định vai trò, vị thế của Công đoàn Giáo dục Việt Nam trong quá trình đổi mới giáo dục, đào tạo, xây dựng và phát triển đất nước.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và công ước quốc tế về lao động, công đoàn được thực thi… Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 02 - NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và thực hiện Nghị quyết 29- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, trước những thời cơ và thách thức đặt ra đối với tổ chức công đoàn, với ngành Giáo dục, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, sáng tạo, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển nền giáo dục nước nhà và thành tựu chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam, từng bước khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế của Công đoàn Giáo dục Việt Nam là trung tâm tập hợp, đoàn kết đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động cả nước, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong giai đoạn hội nhập quốc tế và luôn giữ vững là thành viên có đóng góp tích cực và hiệu quả trong các hoạt động của Hội đồng giáo giới giới các nước Đông Nam Á.

Một số hình ảnh hoạt động của CĐGD Việt Nam

CĐGD Việt Nam đón nhận Cờ thi đua Chính phủ

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua – Khen thưởng TW, lên trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu khai mạc Gala "Những hạt nắng vàng" tổng kết trao giải cuộc thi "Thầy cô trong mắt em" năm 2022

Nhà thiết kế Áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam trao tặng các mẫu áo dài thiết kế riêng cho nữ cán bộ quản lý ngành Giáo dục  

Tin: Ban Tuyên giáo - Nữ công, CĐGD Việt Nam

  


Các tin khác
(LĐ) Hoạt động tháng công nhân năm 2023 Công đoàn Giáo dục Việt Nam (11/05/2023)
BÀI PHÁT BIỂU CỦA BỘ TRƯỞNG NGUYỄN KIM SƠN TẠI LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2022 (19/11/2022)
Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022) (26/07/2022)
KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM (22/7/1951 – 22/7/2022) (20/07/2022)
Vững bước trên con đường Bác đã chọn (19/05/2022)
LỊCH SỬ, Ý NGHĨA NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 LỊCH SỬ, Ý NGHĨA NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 (28/04/2022)
Nữ CBNGNLĐ ngành giáo dục hưởng ứng Tuần lễ áo dài năm 2022 (06/03/2022)
THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐÌNH KHANG, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM (07/02/2022)
(GD&TĐ) Ý Đảng - lòng dân và khát vọng dân tộc hùng cường (31/01/2022)
(GD&TĐ)Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gửi chia sẻ tâm huyết đến các thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/2021)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17858785
Online: 874
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn