logo Góp ý cho các dự thảo văn bản

 
Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tổng hợp các ý kiến góp ý dự thảo "Chương trình Giáo dục Phổ thông tổng thể"
Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo “Chương trình Giáo dục Phổ thông tổng thể”
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa phổ thông, ngày 12/4/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã công bố Dự thảo “Chương trình Giáo dục Phổ thông tổng thể” lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong ngành và toàn xã hội
Dự kiến Danh sách phân công hỗ trợ giáo dục các tỉnh khó khăn năm học 2016 - 2017
Sau khi triển khai Công văn số: 199/CSPL-CĐN ngày 17/8/2016 về việc báo cáo nhu cầu được hỗ trợ năm học 2016-2017 và Công văn số: 200/CSPL-CĐN ngày 17/8/2016 về việc báo cáo dự kiến thực hiện hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn năm học 2016-2017, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổng hợp và dự kiến phân công hỗ trợ trong năm học 2016-2017 như sau:
Công văn về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Sau 3 năm thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI), các quy định của Điều lệ cơ bản đã phù hợp với tổ chức và hoạt động của các cấp công đoàn, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, Điều lệ Công đoàn Việt Nam còn bộc lộ những bất cập, hạn chế, hoặc thiếu các quy định cụ thể, nên khi các cấp công đoàn vận dụng thực hiện còn khó khăn, lúng túng.Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị công đoàn Giáo dục CĐGD các cấp nghiêm túc triển khai thực hiện xin ý kiến cán bộ, đoàn viên kịp thời; báo cáo kết quả về Công đoàn Giáo dục Việt Nam đúng thời gian quy định.
Báo cáo kết quả thăm dò ý kiến dự thảo
Ngày 08/02/2014 Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã ban hành công văn số 34/CĐN-TGNC đề nghị Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc lấy ý kiến của cán bộ, nhà giáo và người lao động các công đoàn trực thuộc góp ý dự thảo “Một số điều chỉnh phương án thi và công nhận tốt nghiệp THPT trong những năm trước mắt”
DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (BỔ SUNG, SỬA ĐỔI) ngày 03/01/2013
Ghi chú: - Những chữ in đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung); - Những chữ gạch chân trong Điều lệ hiện hành là nội dung cần sửa đổi hoặc bỏ đi trong Dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)
  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17719825
Online: 1798
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn