Đại hội Công đoàn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028
(09:57, 27/04/2023)

Sáng ngày 18/04/2023, tại trụ sở số 04 Trịnh Hoài Đức, Công đoàn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Viện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đồng chí Trần Mạnh Thắng - Trưởng Ban Tổ chức, Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Về phía Viện có đồng chí Lê Anh Vinh - Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng, đồng chí Trần Huy Hoàng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng, đồng chí Mai Văn Trinh - Phó Viện trưởng. Về phía Công đoàn Viện, có đồng chí Dương Quang Ngọc, Chủ tịch Công đoàn Viện, Ban Chấp hành Công đoàn Viện, cùng 120 đại biểu đại diện cho các công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Viện.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Để điều hành đại hội, các đại biểu tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đồng chí Dương Quang Ngọc tuyên bố lý do tổ chức đại hội, giới thiệu đại biểu và phát biểu khai mạc Đại hội. 

Đồng chí Dương Quang Ngọc khai mạc Đại hội

Tiếp theo chương trình, đại hội lắng nghe Báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028. Nội dung báo cáo được trình bày theo hình thức mới bằng video tổng hợp thông tin dạng văn bản, hình ảnh và âm nhạc. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, nhìn chung, các lĩnh vực hoạt động của Công đoàn Viện được triển khai tương đối đồng đều, nghiêm túc và hiệu quả. Qua hoạt động, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Công đoàn Viện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, được Đảng uỷ Viện, Lãnh đạo Viện đánh giá cao và ghi nhận. Cụ thể là các hoạt động:

- Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo thiết thực cho viên chức và người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. 

- Công tác tuyên truyền, giáo dục vận động, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức và người lao động, năng lực nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo; góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục.

- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

- Công tác chỉ đạo điều hành hoạt động công đoàn; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng.

- Công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; chăm lo, phát triển đội ngũ nữ viên chức và người lao động đáp ứng yêu cầu mới

Video báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023

Kết quả của các hoạt động Công đoàn Viện trong nhiệm kỳ 2017-2023 được Công đoàn Giáo dục Việt Nam ghi nhận và khen thưởng hàng năm. Bên cạnh đó, Công đoàn Viện trao giấy khen đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động công đoàn.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028, các hoạt động quan trọng được xác định là: (i) Tập trung đổi mới phương chức chỉ đạo, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục nói chung và của Viện nói riêng; (ii) Chăm lo thiết thực, đại diện và bảo vệ cho VCNLĐ; phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; (iii) Thực hiện tốt vai trò của Công đoàn trong bối cảnh tự chủ; khẳng định trách nhiệm và đóng góp thiết thực của tổ chức Công đoàn trong quá trình rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy của Viện.

Đồng chí Phạm Hà Thương trình bày bài tham luận tại đại hội

Các đại biểu lắng nghe hai bài tham luận tại đại hội. Đồng chí Trần Thị Thu Hà, đại diện Công đoàn Trường TH, THCS & THPT Khoa học Giáo dục Thực nghiệm trình bày báo cáo tham luận phát huy vai trò công đoàn trong công tác phát triển chuyên môn của đội ngũ giáo viên. Đồng chí Phạm Hà Thương, đại diện Công đoàn Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia trình bày báo cáo tham luận vai trò của công đoàn trong công tác xã hội và hoat động từ thiện.

  Đại diện Đảng ủy Viện, đồng chí Lê Anh Vinh đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội. Ngoài ra, đồng chí cũng đề cao kết quả Công đoàn Viện đã đạt được, đặc biệt là công tác chính trị tư tưởng, lắng nghe tiếng nói của các công đoàn bộ phận cùng công đoàn viên trong bối cảnh Viện gặp nhiều khó khăn, công tác chăm lo, quan tâm đời sống và công tác dân chủ cơ sở. Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Viện cùng các tổ chức, đơn vị trực thuộc Viện chung tay hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và chăm lo hơn nữa đời sống công đoàn viên.

Đồng chí Lê Anh Vinh phát biểu và đánh giá cao thành tích Công đoàn Viện đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2023

Phát biểu của Lãnh đạo Công đoàn cấp trên, đồng chí Nguyễn Ngọc Ân, đánh giá cao vai trò của Công đoàn Viện đối với hoạt động Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Công đoàn Viện thực hiện tốt công tác tư tưởng, thể hiện tốt đặc thù của đơn vị nghiên cứu trong các hoạt động của công đoàn giáo dục. Để lan tỏa hơn nữa giá trị và vai trò của Viện, Công đoàn Viện cần tích cực chỉa sẻ những khó khăn, kết nối tập hợp, gắn kết công đoàn viên, động viên, khuyến khích công đoàn viên tham gia các hoạt động công đoàn, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng công đoàn viên nhằm đóng góp tích cực cho các hoạt động công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân phát biểu chỉ đạo tạo Đại hội

Các đại biểu bỏ biểu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2023 – 2028, bầu đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XVI.

Ban Chấp hành Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2023 - 2028 chụp ảnh cùng Tập thể Lãnh đạo Viện và Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Đại hội Công đoàn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội kì vọng Ban Chấp hành Công đoàn Viện, nhiệm kì 2023-2028 với những cán bộ công đoàn có phẩm chất, năng lực, uy tín sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã được đại hội biểu quyết thông qua. 

Các Đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

Tin và bài: Công đoàn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 

  


Các tin khác
Công đoàn Trường Hữu Nghị T78 tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, Nhiệm kỳ 2023-2028 (21/04/2023)
Đại hội Công đoàn Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương lần thứ XVI, Nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp (18/04/2023)
Công đoàn Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (18/04/2023)
công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 (18/04/2023)
Khối thi đua số 1 tổ chức các hoạt động năm học 2022-2023 (18/04/2023)
Công đoàn trường Hữu Nghị 80 tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028 (14/04/2023)
Công đoàn trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 (10/04/2023)
Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp cấp trường năm học 2022 - 2023 (07/04/2023)
Công đoàn trường ĐH Phan Thiết tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 (05/04/2023)
Sôi nổi chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Công đoànTrường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (05/04/2023)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17985521
Online: 47
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn