logo Tin hoạt động Tin từ CĐGD các Tỉnh/TP

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028
(16:17, 03/01/2023)

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-CĐGD ngày 19/5/2022 của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Sáng ngày 22/12/2022, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Bắc Từ Liêm, Đại hội Công đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023- 2028 được tổ chức trọng thể.

Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; đồng chí Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch CĐGD Hà Nội; đồng chí Đỗ Văn Nam - Phó Chủ tịch CĐGD Hà Nội; các đồng chí trong tổ công tác số 4 LĐLĐ Thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra CĐGD Hà Nội; các đồng chí là Chủ tịch CĐCS các trường THPT công lập trực thuộc CĐGD Hà Nội cùng toàn thể đoàn viên công đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

Đại hội Công đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai nhiệm kỳ 2023 - 2028 có nhiệm vụ: Kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2022; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn nhà trường trong 5 năm tới (2023 - 2028); kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn, các kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội; Bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai nhiệm kỳ 2015 - 2022, nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Đảng nhà trường, sự lãnh đạo trực tiếp của CĐGD Hà Nội, Công đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai với tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới, đoàn kết trong công tác chỉ đạo tổ chức đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2022 đề ra.

Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về người lao động, làm tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGV,NV thông qua giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách như: Lương, thưởng, phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội... Ban Thanh tra nhân dân nhà trường thường xuyên được củng cố và kiện toàn theo nhiệm kỳ. Công đoàn chỉ đạo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân đi vào nề nếp, thực hiện đúng Luật định, phát huy vai trò trong hoạt động giám sát, giải quyết kịp thời những vướng mắc. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học tiếp tục được mở rộng và đi vào thực chất, góp phần quan trọng xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị và nền nếp kỷ cương trong công tác.

Môi trường, điều kiện làm việc, sinh hoạt tập thể của CBGV,NV được quan tâm, trang bị đầy đủ. Công đoàn nhà trường đã tích cực, chủ động đề xuất và phối hợp với chính quyền tổ chức chăm lo, nâng cao điều kiện lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện, sạch đẹp. Đời sống CBGV,NV có nhiều cải thiện, từng bước ổn định và nâng cao. Cùng đó, Công đoàn cũng chú trọng quan tâm, giúp đỡ các đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Việc khám sức khoẻ định kỳ được tổ chức mỗi năm ít nhất một lần cho toàn bộ CBGV,NV…

Công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, được thực hiện có hiệu quả góp phần xây dựng đội ngũ CBGV,NV đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đội ngũ CBGV,NV trong toàn trường tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tạo động lực to lớn, góp phần khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng đội ngũ, hiệu quả giáo dục và đào tạo. Công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Công đoàn tích cực thực hiện công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Công đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn; chú trọng chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGV,NV, phấn đấu xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.

Một số chỉ tiêu cụ thể được Công đoàn nhà trường đề ra trong nhiệm kỳ tới là: Hàng năm, 100% CBGV,NV được tuyên truyền và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương lớn của ngành Giáo dục, các Nghị quyết của Công đoàn; 100% cán bộ công đoàn được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; mỗi năm học, Công đoàn giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp; 100% CBGV,NV được tham gia đóng góp xây dựng kế hoạch năm học của đơn vị vào đầu năm học; 100% giáo viên được bồi dưỡng về chuẩn nghề nghiệp theo các lĩnh vực: Chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch CĐGD Hà Nội đã chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để đạt được những kết quả tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch CĐGD Hà Nội mong muốn Ban Chấp hành Công đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai chủ động khắc phục những hạn chế, tồn tại bằng những giải pháp cụ thể để hoạt động Công đoàn đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra. Nhấn mạnh một số nội dung, đồng chí Trần Thị Thu Hà đề nghị Công đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động công đoàn, trong tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển giáo dục và đào tạo của ngành; tổ chức phát động và chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong CBGV,NV, tập trung vào phong trào “Hai tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, phấn đấu đạt danh hiệu “Giáo viên giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”, “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”; chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn.

Cùng đó, Công đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cần phối hợp, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBGV,NV, xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc; tạo điều kiện cho đội ngũ CBGV,NV tích cực học tập, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với nhiều phân môn mới, liên môn, đổi mới trong kiểm tra, đánh giá học sinh...

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, Đại hội Công đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 5 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Trường và bầu 1 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu trao Giấy khen cho Công đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Đồng chí  Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch CĐGD Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tin bài: Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội

  


Các tin khác
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đồng Tháp bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên CĐCS trường THPT Thanh Bình 1 (03/01/2023)
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Yên Bái: Khẩn trương chỉ đạo đại hội điểm công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028 (03/01/2023)
Công đoàn ngành Giáo dục Đồng Tháp có cá nhân đạt giải Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV năm 2022 (03/01/2023)
Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ Phát động trồng cây xanh trong trường học năm học 2022 - 2023 (25/12/2022)
Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An tổ chức lễ phát động phong trào thi đua và các hoạt động chào mừng Đại hội công đoàn các cấp và Chương trình “Mẹ đỡ đầu học sinh mồ côi" giai đoạn 2022-2025 (25/12/2022)
Ngành Giáo dục Tiền Giang trao 117 máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (25/12/2022)
Công đoàn ngành Giáo dục phối hợp với Bệnh viện Y Dược cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho đoàn viên công đoàn (07/12/2022)
Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa Chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) (30/11/2022)
Bạc Liêu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (30/11/2022)
Gặp mặt biểu dương giáo viên tiêu biểu, trao học bổng và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) (25/11/2022)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17704421
Online: 441
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn