logo Tin hoạt động Tin từ CĐGD các Tỉnh/TP

Công đoàn Giáo dục Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2018 – 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020
(15:23, 29/08/2019)

Thực hiện chương trình công tác năm học 2018-2019, ngày 12/8/2019, Công đoàn ngành Giáo dục Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm học 2018 – 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. Đến dự Hội nghị có đồng chí Vũ Minh Đức – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; đồng chí Lương Chí Công – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Nguyễn Minh Châu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Lê Kim Hòa – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Lê Thị Kim Hoa – Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức tỉnh Lạng Sơn. Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Công đoàn Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo các Phòng Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các nhà trường, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc. Về phía lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục Lạng Sơn có đồng chí Hà Thị Thúy Hằng - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Lạng Sơn. 

Tại Hội nghị, đồng chí Hà Thị Thúy Hằng - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Lạng Sơn đã báo cáo đánh giá tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. Dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, sự tạo điều kiện kịp thời, phối hợp thường xuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình, kế hoạch công tác; có nhiều giải pháp phù hợp, sáng tạo để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào và hoạt động công đoàn đạt kết qủa tốt:

Công đoàn Giáo dục tỉnh đã tuyên truyền, triển khai đầy đủ, có chất lượng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, Tổng Liên đoàn, của ngành tới công đoàn cơ sở, cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ).

Đ/c Hà Thị Thúy Hằng - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị

Công đoàn Giáo dục các cấp thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo và tự chăm lo đời sống cho nhà giáo, lao động trong ngành, công tác vận động ủng hộ theo chương trình của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, của tỉnh đạt kết quả tốt, tiêu biểu như: Thực hiện phát động triển khai cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa”, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tuyên truyền, vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động đóng góp được gần 730 triệu đồng để hỗ trợ các đơn vị khó khăn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Các CĐCS phối hợp tốt với chuyên môn triển khai hiệu quả phong trào “Hũ gạo tình thương”, vận động quyên góp được trên 2 tỉ đồng, ủng hộ được hơn 30 tấn gạo giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.  

Vận động CBNGNLĐ tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, của địa phương, các cuộc vận động và phong trào thi đua được CBNGNLĐ trong ngành tích cực thực hiện đạt kết quả tốt.

Công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ công đoàn giáo dục các cấp, tiến hành kịp thời và toàn diện nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở; thực hiện tốt công tác nữ công và các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; Hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra công đoàn được thực hiện nền nếp, bài bản, kịp thời tư vấn, tháo gỡ được những khó khăn cho cơ sở. Hoạt động các cụm công đoàn được đổi mới và duy trì thực hiện. 

Các hoạt động phong trào được Công đoàn Giáo dục tỉnh triển khai đồng bộ không chỉ trong khối các đơn vị trực thuộc mà có được triển khai trong khối các Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động các huyện và được đông đảo CBNGNLĐ hưởng ứng, đặc biệt là cá hoạt động chào mừng 90 năm CĐVN.

Đ/c Vũ Minh Đức – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Vũ Minh Đức – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đánh giá cao sự đổi mới, ghi nhận sự nỗ lực khắc phục mọi khó khăn của CĐGD  tỉnh đã tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp; có nhiều giải pháp đột phá, đổi mới,sáng tạo, tổ chức các hoat động công đoàn và phong trào thi đua trong CBNGNLĐ đạt kết quả tốt, khẳng định được vị thế của tổ chức công đoàn. Đặc biệt là công tác Vận động CBNGNLĐ tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành; công tác chăm lo cho  CBNGNLĐ được thực hiện tốt. Trong năm học 2019 – 2020 Đồng chí đề nghị CĐGD tỉnh tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động CBNGNLĐ nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo và các giải pháp hỗ trợ, bồi dưỡng, chăm lo, phát triển đội ngũ CBNGNLĐ, tôn vinh, nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến; Tăng cường công tác phổ biến, tư vấn pháp luật; thực hiện dân chủ cơ sở; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm học 2019 - 2020, Công đoàn ngành giáo dục Lạng Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực ứng xử, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ NGNLĐ; làm tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNGNLĐ đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tích cực, chủ động tham gia quản lý; thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông; Phối hợp thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong ngành; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng khối đoàn kết nội bộ; nêu cao vai trò của công đoàn trong việc giám sát và tham gia quản lý đơn vị, trường học; Công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt 9 nhiệm vụ  và 05 nhóm giải pháp cơ bản; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn.

Đ/c Vũ Minh Đức – Chủ tịchCông đoàn Giáo dục Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao năm học 2018-2019

Đồng chí Lương Chí Công – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Nhân dịp này, có 03 tập thể, 06 cá nhân được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích trong phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”; có 02 tập thể và 07 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2018 – 2019. Cùng đó, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tặng giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh cho 07 tập thể thể, 25 cá nhân về thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2018 – 2019; tặng Giấy khen chuyên đề cho 03 tập thể, 04 cá nhân thuộc Liên đoàn Lao động huyện đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” năm học 2018-2019.

 

Tin, ảnh: Vi Thị Lan Anh – Công đoàn Giáo dục Lạng Sơn

 

  


Các tin khác
Công đoàn Giáo dục TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2018-2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn năm học 2019-2020 (29/08/2019)
Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội trao hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước (29/08/2019)
Thăm và động viên đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo trước thềm năm học mới 2019-2020 (29/08/2019)
Công đoàn Giáo dục TP Hồ Chí Minh thăm và tặng quà đến đội ngũ công đoàn viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. (27/08/2019)
Ngành Giáo dục tỉnh Ninh Bình tặng quà cho học sinh năm học 2019 - 2020 (27/08/2019)
Công đoàn Giáo dục tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên (27/08/2019)
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Bình Định tổng kết công tác công đoàn năm học 2018 – 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 (27/08/2019)
Công đoàn ngành Giáo dục Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm học 2018 – 2019 và trao học bổng “Tấm lòng vàng” năm 2019 (27/08/2019)
Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm học 2018 – 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 (27/08/2019)
Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau gắn biển bàn giao Công trình “Nâng cấp nhà ở giáo viên” Trường THPT Thái Thanh Hòa, huyện Đầm Dơi (23/08/2019)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 13196983
Online: 238
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn