logo Tư vấn pháp luật

Tôi là giáo viên của trường chuyên nghiệp, xin cho hỏi có luật nào quy định về việc trừ lương của giáo viên khi không dạy đủ số tiết tiêu chuẩn không?
(11:32, 15/03/2019)

Câu hỏi : Tôi là giáo viên của trường chuyên nghiệp, xin cho hỏi có luật nào quy định về việc trừ lương của giáo viên khi không dạy đủ số tiết tiêu chuẩn không? Theo trường tôi tính, thì số tiết tiêu chuẩn cho 1 kỳ là 225 tiết, lấy tổng lương của 1 kỳ chia cho số tiết tiêu chuẩn bằng số tiền 1 tiết. Nếu thiếu bao nhiêu tiết thì nhân lên và trừ lương của giáo viên.Cho hỏi việc tính như thế có đúng không?Và có luật nào quy định không?

Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Tại Điều 2, Thông tư 07/2017-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp quy định giờ chuẩn, thời gian giảng dạy, định mức giờ giảng, quy mô lớp học như sau:

1. Giờ chuẩn là đơn vị thời gian quy đổi từ số giờ lao động cần thiết trước, trong và sau giờ giảng để hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy gồm: chuẩn bị giảng dạy; thực hiện giảng dạy; kiểm tra định kỳ kết quả học tập của mô-đun, môn học.

2. Thời gian giảng dạy trong kế hoạch đào tạo được tính bằng giờ chuẩn, trong đó:

a) Một giờ dạy lý thuyết là 45 phút được tính bằng 1 giờ chuẩn;

b) Một giờ dạy tích hợp (kết hợp cả lý thuyết và thực hành) là 60 phút được tính bằng 1 giờ chuẩn;

c) Một giờ dạy thực hành là 60 phút được tính bằng 1 giờ chuẩn.

3. Định mức giờ giảng được xác định là số giờ chuẩn cho mỗi nhà giáo phải giảng dạy, được quy định theo năm học.

4. Quy mô lớp học: Lớp học lý thuyết không quá 35 học viên, học sinh, sinh viên. Lớp học thực hành, tích hợp không quá 18 học viên, học sinh, sinh viên đối với nghề bình thường; không quá 10 học viên, học sinh, sinh viên đối với ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo Danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Hiệu trưởng, giám đốc các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp quyết định số học viên, học sinh, sinh viên cụ thể của lớp học, đảm bảo phù hợp với đặc điểm của từng ngành, nghề.

Cũng tại Điều 5 của Thông tư này quy định về định mức giờ giảng như sau:

1. Định mức giờ giảng của nhà giáo trong một năm học: Từ 380 đến 450 giờ chuẩn đối với nhà giáo dạy trình độ cao đẳng; từ 430 đến 510 giờ chuẩn đối với nhà giáo dạy trình độ trung cấp.

Hiệu trưởng, giám đốc căn cứ vào tình hình thực tế của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đặc điểm của từng mô-đun, môn học, trình độ của nhà giáo để quyết định định mức giờ giảng cho phù hợp trong năm học.

2. Định mức giờ giảng của nhà giáo dạy các môn học chung trong một năm học là 450 giờ chuẩn đối với nhà giáo dạy trình độ cao đẳng; 510 giờ chuẩn đối với nhà giáo dạy trình độ trung cấp.

 

Theo Điều 12 Luật viên chức quy định về quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương:

 

"1. Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý và kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao; được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi trong trường hợp làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc làm việc trong ngành nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực sự nghiệp đặc thù.

 

2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

 

3. Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập".

 

Theo Khoản 1 Điều 28 Luật viên chức có quy định:

 

"Trong quá trình thực hiện hợp đồng làm việc, nếu một bên có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng làm việcthì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc. Khi đã chấp thuận thì các bên tiến hành sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan của hợp đồng làm việc. Trong thời gian tiến hành thoả thuận, các bên vẫn phải tuân theo hợp đồng làm việc đã ký kết. Trường hợp không thoả thuận được thì các bên tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng làm việc".

 

Như vậy, với vấn đề bạn hỏi, có một số điểm như sau:

Thứ nhất, bạn không nêu rõ, số tiết 225 tiết/kì (Tức 450 tiết/năm) mà bạn hỏi đã bao gồm thời gian quy đổi hay chưa? Vì theo quy định số tiết không chỉ tính bằng thời gian lên lớp mà có thể quy đổi từ nhiều hình thức khác (Bạn có thể đọc thêm tại Thông tư 07 nêu trên).

Thứ hai, trong trường hợp bạn đã quy đổi mà số tiết dạy của bạn vẫn chưa đủ so với định mức quy định, bạn có thể bị trừ vào tiền công tiền lương tăng thêm hay tiền thưởng (tùy theo quy định của nhà trường nhưng trường bạn không được phép trừ vào lương cơ bản của bạn vì theo quy định nêu trên thì lương cơ bản là một phần thỏa thuận hợp đồng làm việc giữa hai bên, nên theo quy định trên nhà trường không được tự ý trừ lương của giảng viên. Nếu trừ lương giáo viên, nhà trường cần thông báo trước 03 ngày cho giáo viên để hai bên cùng thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì vần giữ mức lương cơ bản theo hợp đồng đã giao kết.

 

  


Các tin khác
Chế độ thai sản của giáo viên nghỉ trùng với nghỉ hè (15/03/2019)
Tôi là Phó hiệu trưởng ở trường tiểu học hạng 2, dạy dủ 4 tiết/tuần. Nay kiêm thêm Chủ tịch Công đoàn trường. Vậy tôi có được tính tiền thêm giờ không? Cách tính cụ thể? (16/10/2018)
Trả lời chế độ chính sách giáo viên mầm non có con nhỏ mới đi làm dưới 12 tháng tuổi (15/10/2018)
Sinh con thứ ba (11/10/2016)
Công tác Thi đua, khen thưởng của Công đoàn có nên thực hiện cấp nào đề nghị khen thưởng thì cấp đó chi tiền thưởng không? (11/10/2016)
(Moet)- Hỏi đáp về đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 22 (11/10/2016)
Hỏi - Đáp về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia ( CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC) (16/09/2014)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17985497
Online: 21
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn