logo Tư vấn pháp luật

Tôi là Phó hiệu trưởng ở trường tiểu học hạng 2, dạy dủ 4 tiết/tuần. Nay kiêm thêm Chủ tịch Công đoàn trường. Vậy tôi có được tính tiền thêm giờ không? Cách tính cụ thể?
(09:02, 16/10/2018)

Câu hỏi :

Tôi là Phó hiệu trưởng ở trường tiểu học hạng 2, dạy dủ 4 tiết/tuần. Nay kiêm thêm Chủ tịch Công đoàn trường. Vậy tôi có được tính tiền thêm giờ không? Cách tính cụ thể?

Theo Thông tư 08/2016 của Bộ Giáo dục ngày 28/3/2016 có hướng dẫn, nhưng em chưa rõ cách tính cụ thể, nếu được thì 01 tuần em được kê thừa giờ bao nhiêu tiết?

  Trả lời:

   1. Căn cứ các văn bản quy định của pháp luật

a) Chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn theo Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cụ thể:

Đối với Công đoàn cơ sở có số lượng đoàn viên công đoàn dưới 150, hệ số phụ cấp đối với Chủ tịch Công đoàn cơ sở là 0,2.

b) Mục III  Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn

Nguồn kinh phí chi chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở: Được sử dung tối đa 30% kinh phí và đoàn phí công đoàn.

c) Tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số: 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ “Quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú” có nêu: Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gồm:

- Giáo viên, giảng viên (gọi chung là nhà giáo) trực tiếp làm nhiệm vụ nuôi dạy, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên, nhà trường và các cơ sở giao dục khác quy định tại Điều 49, Điều 61, Điều 62, Điều 63, Điều 64 và Điều 69 của Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục (gọi chung là cơ sở giáo dục);

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở  giáo dục quy định tại Điểm a Khoản 1 của Điều này; viên chức làm nhiệm vụ quản lý tại các phòng, ban, viện, trung tâm (không có chức năng đào tạo), văn phòng thuộc các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo; công chức chuyên trách làm công tác quản lý giáo dục các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là Bộ); nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được điều động, bổ nhiệm là cán bộ công đoàn giáo dục (gọi chung là cán bộ quản lý giáo dục).

d) Theo Điều 7 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) quy định: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường phổ thông có nhiệm vụ giảng dạy một số tiết để nắm được nội dung, chương trình giáo dục và tình hình học tập của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý. Hiệu trưởng dạy 2 tiết/tuần.Phó hiệu trưởng dạy 4 tiết/tuần.

đ) Tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số: 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ GD&ĐT quy định: Chế độ giảm định mức tiết dạy, giờ dạy đối với giáo viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh:

- Giáo viên làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách trường tiểu học, trường chuyên biệt cấp tiểu học được giảm 4 giờ dạy trong một tuần (quy ra 140 giờ dạy trong một năm học); Trường trung học cơ sở, trường chuyên biệt cấp trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường chuyên biệt cấp trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh được giảm 3 giờ dạy trong một tuần (quy ra 105 giờ dạy trong một năm học);

- Giáo viên làm ủy viên ban chấp hành công đoàn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách trường tiểu học, trường chuyên biệt cấp tiểu học được giảm 2 giờ dạy trong một tuần (quy ra 70 giờ dạy trong một năm học); Trường trung học cơ sở, trường chuyên biệt cấp trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường chuyên biệt cấp trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh được giảm 1 giờ dạy trong một tuần (quy ra 35 giờ dạy trong một năm học);

- Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, định mức giảm giờ dạy cho giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách được tính theo định mức giảm giờ dạy cao nhất đã quy định cho mỗi cấp học.

e)Tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giao dục công lập thuộc hệ thông giáo dục quốc dân, quy định:

Cán bộ quản lý trường học (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) làm công tác công đoàn không chuyên trách vẫn phải dạy đủ số giờ dạy theo quy định. Nếu thời gian kiêm nhiệm làm công tác công đoàn dẫn đến tổng thời gian làm việc vượt định mức so với quy định thì được hưởng chế độ trả lương dạy thêm giờ theo quy định hiện hành.

             2.Nội dung tư vấn

Căn cứ nội dung yêu cầu đơn và các quy định nêu trên thì đồng chí Lê Quang Minh, Phó hiệu trưởng trường tiểu học hạng 2, kiêm Chủ tịch Công đoàn cơ sở  chế độ phụ cấp chủ tịch công đoàn cơ sở như sau:

  • Được hưởng hệ số phụ cấp chủ tịch công đoàn cơ sở là 0,2/ tháng; cách tính tiền phụ cấp: Hệ số phụ cấp x tiền lương cơ sở.

- Được hưởng chế độ trả thêm giờ khi đã xác định số thời gian thực hiện công việc củaChủ tịch công đoàn và đảm bảo thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục (phó hiệu trưởng) theo quy định. Cách tính chế độ làm thêm giờ theoThông tư liên tịch số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

 

 

  


Các tin khác
Trả lời chế độ chính sách giáo viên mầm non có con nhỏ mới đi làm dưới 12 tháng tuổi (15/10/2018)
Sinh con thứ ba (11/10/2016)
Công tác Thi đua, khen thưởng của Công đoàn có nên thực hiện cấp nào đề nghị khen thưởng thì cấp đó chi tiền thưởng không? (11/10/2016)
(Moet)- Hỏi đáp về đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 22 (11/10/2016)
Hỏi - Đáp về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia ( CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC) (16/09/2014)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18113445
Online: 496
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn