logo Góp ý cho các dự thảo văn bản

Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo
(09:04, 10/11/2017)

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đóng góp cho 02 dự thảo Thông tư:

- Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang giảng trong các cơ sở giáo dục công lập

- Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Hai dự thảo này được đăng tải trên Website: www.moet.gov.vn và website: congdoangdvn.org.vn

Đây là hai thông tư quan trọng, liên quan đến chế độ, chính sách đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam đề nghị Công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Công đoàn các đại học, Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc:

1. Thông tin về 2 dự thảo trên đến toàn thể đoàn viên là cán bộ, nhà giáo trong phạm vi quản lý/ phối hợp quản lý biết và đề nghị nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho 2 dự thảo. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề cơ bản sau đây:

a) Đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn QĐ số 244/2005/QĐ-TTg

 - Phạm vi, đối tượng và điều kiện áp dụng

- Mức phụ cấp và cách tính.

- Phương thức và nguồn chi trả.

b) Đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn NĐ số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011

- Đối tượng và phạm vi áp dụng

- Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên, mức hưởng phụ cấp.

- Nguồn kinh phí thực hiện

2. Hướng dẫn cán bộ, nhà giáo của đơn vị gửi ý kiến đóng góp về Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc CĐGD Việt Nam để Ban soạn thảo căn cứ hoàn thiện, ban hành văn bản. Thời gian nhận ý kiến đóng góp: hết ngày 16/12/2017.

Địa chỉ email nhận thông tin, ý kiến đóng góp:

-         Công đoàn Giáo dục Việt Nam: chinhsachphapluat@congdoangdvn.org.vn

-         Bộ Giáo dục và Đào tạo: tkhuong@moet.edu.vn

Chi tiết file tải về : Công văn Số 329/CĐN-CSPL kèm 2 dự thảo 

  


Các tin khác
Tổng hợp các ý kiến góp ý dự thảo "Chương trình Giáo dục Phổ thông tổng thể" (06/05/2017)
Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo “Chương trình Giáo dục Phổ thông tổng thể” (06/05/2017)
Dự kiến Danh sách phân công hỗ trợ giáo dục các tỉnh khó khăn năm học 2016 - 2017 (03/10/2016)
Công văn về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam (29/09/2016)
Báo cáo kết quả thăm dò ý kiến dự thảo (15/04/2014)
DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (BỔ SUNG, SỬA ĐỔI) ngày 03/01/2013 (24/01/2013)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17446966
Online: 3341
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn