logo Tư vấn pháp luật

Công tác Thi đua, khen thưởng của Công đoàn có nên thực hiện cấp nào đề nghị khen thưởng thì cấp đó chi tiền thưởng không?
(00:41, 11/10/2016)

Công tác Thi đua, khen thưởng của Công đoàn có nên thực hiện cấp nào đề nghị khen thưởng thì cấp đó chi tiền thưởng không?

Trả lời:

Ban Chính sách kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng rất cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của đồng chí đối với hoạt động Công đoàn nói chung và hoạt động của công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức Công đoàn nói riêng.

Căn cứ với quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; căn cứ Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn năm 2014 và các quy định hiện hành của Tổng Liên đoàn liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng, Ban Chính sách kinh tế xã hội và Thi đua, khen thưởng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xin được trả lời như sau:  

1. Tại Khoản 3, Điều 67, Nghị định số 42/2010/NĐ - CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng quy định:

Quỹ thi đua, khen thưởng của tổ chức chính trị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội được cấp từ nguồn ngân sách nhà nước (căn cứ tính chất hoạt động của từng tổ chức, Bộ Tài chính thống nhất tỷ lệ cấp hàng năm) và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác.

2.Tại Khoản 2, Điều 69, Nghị định số 42/2010/NĐ - CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng quy định:

Thủ trưởng cơ quan cấp nào ra quyết định khen thưởng thì cấp đó chịu trách nhiệm chi tiền thưởng từ nguồn tiền thưởng do cấp mình quản lý.

Nhưng hàng năm Tổng Liên đoàn đã phân cấp quản lý tài chính cho các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, quy định cụ thể các khoản chi, nội dung chi và định mức chi, trong đó có khoản chi cho hoạt động phong trào và công tác thi đua, khen thưởng. Vì vậy cấp trực thuộc Tổng Liên đoàn đề nghị Tổng Liên đoàn khen thưởng thì cấp đó chi tiền thưởng; các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương sẽ quy định cụ thể các khoản chi cho các đơn vị thuộc cấp mình quản lý trực tiếp.

Theo đó, tại Khoản 2, Điều 44, Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 1564/QĐ - TLĐ ngày 24 tháng 12 năm 2014 quy định:   

Tiền thưởng kèm theo quyết định khen thưởng của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn do cấp đề nghị khen thưởng chi.

Tổng Liên đoàn chi tiền thưởng kèm theo Bằng lao động sáng tạo, Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh và tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị tổng kết do Tổng Liên đoàn tổ chức.

Công đoàn Ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn khi quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố thì có trách nhiệm chi tiền thưởng kèm theo quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân nêu trên.

Như vậy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hiện đang thực hiện cấp nào đề nghị khen thưởng thì cấp đó chi tiền thưởng là vì các lý do trên.

Trân trọng!

Ban Chính sách kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng

 

  


Các tin khác
(Moet)- Hỏi đáp về đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 22 (11/10/2016)
Hỏi - Đáp về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia ( CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC) (16/09/2014)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18113343
Online: 451
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn