logo Chuyên đề Công tác Tài chính

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN CÔNG ĐOÀN
(11:20, 22/05/2015)

Triển khai việc sử dụng phần mềm kế toán công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới các đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở. Ban Tài chính Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã đưa chương trình phần mềm kế toán công đoàn của Tổng Liên đoàn lên trang Lãnh đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Ban Tài chính trân trọng thông báo tới các đơn vị để biết, tải về, cài đặt và sử dụng. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc liên hệ về Ban Tài chính Công đoàn Giáo dục Việt Nam theo số điện thoại 04.37345343./.

Phần mềm “Kế toán công đoàn cấp trên cơ sở 2014” và “Kế toán công đoàn cơ sở 2014” là phiên bản nâng cấp của phần mềm “Quản lý tài chính tài sản công đoàn”  để phù hợp với những quy định mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác quản lý tài chính công đoàn.

1. Tải đĩa phần mềm mới “Kế toán công đoàn cấp trên cơ sở 2014”

              Tải file về: DiaketoanCD-TCS-2014.zip

2. Tải phần mềm mới “Kế toán công đoàn cơ sở 2014”

    Tải file về: DiaKetoanCDcoso2014-V.zip

  
  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17861478
Online: 679
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn