logo Chuyên đề Chính sách - Pháp luật

Triển khai các hoạt động Tháng hành động ATVSLĐ năm 2020, chú trọng kiểm soát các nguy cơ rủi ro về An toàn, vệ sinh lao động nơi làm việc trong các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc
(09:48, 27/04/2020)

Trong thời gian qua, Công tác ATVSLĐ, BVMT, PCCC được chuyên môn và tổ chức Công đoàn phối hợp thực hiện đảm bảo được các yêu cầu, nội dung các hoạt động về ATVSLĐ, BVMT, PCCC theo quy định của pháp luật và hướng dẫn chỉ đạo hàng năm của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cụ thể: (1) đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị PCCC, bảo hộ lao động cho người lao động làm việc nơi có yếu tổ độc hại, nguy hiểm; chú trọng xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp; (2)  tổ chức khám chữa bệnh cho CBNGNLĐ kịp thời phát hiện bệnh nghề nghiệp, đáp ứng nguyện vọng của đội ngũ trong đơn vị; (3) thực hiện kế hoạch tổ chức Tháng hành động ATVSLĐ hàng năm được công đoàn các đơn vị triển khai kịp thời đến CBNGNLĐ, học sinh, sinh viên hưởng ứng tích cực và tham gia các hoạt động do CĐGD Việt Nam tổ chức như Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2019. Tuy nhiên, qua khảo sát 06 đơn vị các tiêu chí về yếu tố vi khí hậu, vật lý, hơi khí độc vô cơ (Trường: Khối kinh tế - kỹ thuật - Luật; Khối trường đại học, cao đẳng sư phạm); yếu tố vi khí hậu, vật lý ( Khối các trường đại học đa ngành) chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, cần được đầu tư cơ sở vật chất, thường xuyên kiểm tra, khảo sát để đảm bảo môi trường, điều kiện làm việc tốt nhất cho CBNGNLĐ và học sinh, sinh viên.

Thực hiện Hướng dẫn số 05/HD-TLĐ ngày 10/4/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2020, chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020 diễn ra từ 1/5 đến 31/5/2020, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam triển khai các hoạt động đến Công đoàn các đại học, Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

 Các hoạt động hưởng ứng Tháng ATVSLĐ năm 2020  tập trung nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của CBNGNLĐ, người sử dụng lao động về công tác ATVSLĐ, nhất là các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu trong thời điểm dịch bệnh Covid - 19, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của CBNGNLĐ, không để dịch bệnh lây lan trong đơn vị, đối với CBNGNLĐ, học sinh, sinh viên.

 

Hoạt động của Công đoàn các đơn vị trực thuộc tập trung các nội dung: Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật và kiến thức về ATVSLĐ; giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của chuyên môn, tổ chức công đoàn, CBNGNLĐ trong việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ như: Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, phong trào lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho CBNGNLĐ,… qua đó thúc đẩy sự tham gia của chuyên môn, tổ chức công đoàn và CBNGNLĐ trong việc bảo đảm ATVSLĐ.

Cùng đó, Công đoàn các đơn vị tăng cường công tác phối hợp với chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, huấn luyện công tác ATVSLĐ - PCCC và công tác phòng, chống dịch Covid - 19; phối kết hợp trong các hoạt động kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, tư vấn, đối thoại chính sách liên quan đến CBNGNLĐ; tổ chức chăm lo, thăm hỏi, hỗ trợ CBNGNLĐ bị bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong Tháng Công nhân, Tháng ATVSLĐ năm 2020.

Căn cứ Nghị định 39/2016/NĐ - CP; Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều trong luật An toàn, vệ sinh lao động về kiểm định, huấn luyện An toàn lao động và điều kiện lao động trong các khu vực làm việc. Nghề giáo luôn làm việc trong trạng thái căng thẳng về tư duy, do đó điều kiện làm việc trong các trường hiện nay cần được giám sát và đánh giá nhằm tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho các thầy cô giáo phát huy hết khả năng của nhà giáo, đồng thời tạo ra môi trường làm việc, giảng đường trong sạch, tạo môi trường giảng dạy tốt nhất.   

Với những đơn vị tổ chức các hoạt động, sự kiện chuyên đề về ATVSLĐ, cần hướng vào chủ đề, nội dung của Tháng hành động như: Tổ chức tư vấn trực tuyến chế độ chính sách pháp luật về ATVSLĐ cho CBNGNLĐ; tổ chức thi tìm hiểu về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ; kiểm tra các thông số kỹ thuật về nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, tiếng ồn, ánh sáng, bụi hô hấp, bụi toàn phần, CO2, các hợp chất hữu cơ như: Diclometan (DCM), Aceton, Benzen, điện từ trường ở nơi làm việc, thư viện, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành,..và cách nhận biết phòng, chống dịch bệnh Covid - 19,… bằng các hình thức thi viết hoặc thi trực tuyến.

Để có cở sở thực hiện kiểm tra các thông số kỹ thuật, CĐGD Việt Nam đăng tải danh mục các thông số theo tiêu chuẩn kỹ thuật để các đơn vị biết và thực hiện:

 

TT

 

 

Các yếu tố

Quy chuẩn,

tiêu chuẩn áp dụng

 

Thông số theo quy chuẩn, quy định

 

1

 

Vi khí hậu

 

Giới  hạn cho phép theo: QCVN 26:2016/BYT

Nhiệt độ

Độ ẩm

Tốc độ gió

18 ÷ 32°C

40 ÷ 80%

0,2 ÷ 1,5m/s

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Vật lý

1. Giới hạn cho phép theo:

- QCVN 22:2016/BYT

- QCVN 24:2016/BYT

 

Tiếng ồn (dBA)

 

Ánh sáng (Lux)

 

+ Phòng đọc, phòng thực hành và thí nghiệm

≤ 65

≥ 500

+ Phòng tổ chức hành chính, phòng học giảng đường

≤ 85

≥ 300

2. Giới hạn cho phép theo: QCVN 27:2016/BYT

Rung động

 

Gia tốc rung (m/s2)

Rung đứng

Rung ngang

≤ 0,54

≤ 0,38

 

 

 

3

 

 

 

Bụi các loại

 

 

 

Giới hạn cho phép theo:   QĐ 3733:2002/BYT

QCVN 02:2019/BYT

QCVN 03:2019/BYT

Bụi hô hấp (mg/m3)

CO2 (mg/m3)

 

≤ 4

≤ 1.800

Bụi silic (mg/m3)

Benzen

Từng lần tối đa 2 mg/m3

≤ 5

Aceton (mg/m3)

Diclometan (DCM) (mg/l)

≤ 200

≤ 50

 

4

 

Phóng xạ,

điện trường

 

Giới hạn cho phép theo: QCVN 25:2016/BYT

Điện trường

(V/m)

Từ trường

 (mA/m)

≤ 10.000

≤ 400.000

5

Vi sinh vật trong không khí

US OSHA

500 CFU/m3

 

 

6

Đánh giá tâm sinh lý và Ecgonomy

QĐ 3733:2002/BYT

 

 

 

 

Ban Chính sách - Pháp luật

Công đoàn Giáo dục Việt Nam

 

  


Các tin khác
Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (05/11/2019)
Chính thức công bố Luật Giáo dục năm 2019 (08/07/2019)
Những quy định pháp luật mới đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ tháng 7 năm 2019 (27/06/2019)
Những điểm mới căn bản tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (27/06/2019)
Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học (15/06/2017)
BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ NỘP BÁO CÁO (về tình hình tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ năm học 2016-2017) (17/01/2017)
Tổng hợp số liệu đăng ký thi đua năm học 2016 - 2017 (08/12/2016)
Thông báo Về việc thực hiện cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” năm học 2016 - 2017 (25/10/2016)
Dự kiến Danh sách phân công hỗ trợ giáo dục các tỉnh khó khăn năm học 2016 - 2017 (03/10/2016)
Quyết đinh về việc ban hành Quy chế khen thưởng (09/09/2016)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18113083
Online: 328
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn