logo Tin hoạt động Tin nổi bật

Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018- 2023
(14:11, 25/09/2018)

          Sáng ngày 25/9/ 2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội diễn ra phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018- 2023. Đại hội vinh dự được đón các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tham dự, phát biểu và chỉ đạo:

        - Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

        - Đồng chí Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

        - Đồng chí Nông Đức Mạnh - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

        - Đồng chí Trần Đức Lương - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

        - Đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa hòa XHCN Việt Nam.

        - Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

        - Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

            Và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng các khóa, các đồng chí Phó Chủ tịch Nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành và các đoàn thể Trung ương; các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đại diện lãnh đạo một số Tập đoàn, tổng Công ty

Về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam có các đồng chí Chủ tịch, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Thư ký Tổng LĐLĐ Việt Nam qua các thời kỳ

            Đại hội có sự tham dự của 947 đại biểu - đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước và 7 đoàn tổ chức công đoàn khu vực và quốc tế.

            Tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN tóm lược nội dung ngày làm việc thứ nhất:

           Tại phiên trọng thể sáng ngày 25/9/2018, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tóm tắt Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khẳng định, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trình bày Báo cáo tóm tắt của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

            Báo cáo chỉ rõ những kết quả đạt được của hoạt động công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động cả nước và cũng nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, Đại hội rút ra 5 bài học kinh nghiệm: Một là, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi trong hoạt động Công đoàn Việt Nam. Hai là, quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, lấy lợi ích là một trong những điểm quan trọng tập hợp, thu hút người lao động đến với tổ chức công đoàn. Ba là, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Bốn là, chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, kịp thời thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình thực tế. Năm là, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

            Đại hội XII Công đoàn Việt Nam xác định mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ chủ yếu, các khâu đột phá, hệ thống chỉ tiêu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ XII (2018 -2023) như sau:

            Mục tiêu tổng quát: Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh.

            Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

            Về các khâu đột phá, nhiệm kỳ 2018 -2023, các cấp công đoàn tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: Một là, đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ba là, xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

            Tiếp theo, đồng chí Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trình bày báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn với Đảng, Quốc hội và Chính phủ với 456 ý kiến, kiến nghị trong đó tập trung vào 5 vấn đề lớn của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn đối với Đảng, Nhà nước gửi tới Đại hội.

            Thứ nhất, việc ban hành, tổ chức thực hiện và đánh giá, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn.

            Thứ hai, vấn đề hoàn thiện các quy định của pháp luật nói chung, đặc biệt là các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực quan hệ lao động, quyền và lợi ích của người lao động.

            Thứ ba, việc thực thi các quy định pháp luật đối với người lao động và tổ chức công đoàn.

            Thứ tư, vấn đề triển khai các giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

            Thứ năm, về tổ chức, hoạt động và đảm bảo điều kiện hoạt động của Công đoàn Việt Nam và một số nội dung cụ thể khác.

            Đại hội cũng được nghe các ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự Đại hội với nội dung: Nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động trong tình hình mới; Nâng cao  hiệu quả công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, kiến thức - kỹ năng nghề nghiệp và pháp luật cho công nhân viên chức lao động trong tình hình mới.

            Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu ý kiến chỉ đạo 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 – 2023

            Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII là một sự kiện quan trọng trong đời sống  chính trị của giai cấp công nhân nước ta. Tổng Bí thư đánh giá, trong nhiệm kỳ XI vừa qua, Công đoàn Việt Nam đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, công tác công đoàn và phong trào công nhân đã đạt được kết quả toàn diện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động, đồng thời Tổng Bí cũng biểu dương những nỗ lực của phong trào công nhân và hoạt động của các cấp công đoàn trong cả nước.

Trên đây là một số nội dung hoạt động của Đại hội Công đoàn XII tại phiên họp sáng ngày 25/9. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những nội dung của Đại hội tại các phiên tiếp theo.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI

Tin: Ban TG-NC, Ảnh: PV báo Lao Động

  


Các tin khác
Vị thế của Công đoàn Việt Nam ngày càng nâng cao (24/09/2018)
Diễn đàn Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ với đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (24/09/2018)
Khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (24/09/2018)
(LĐ)Khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII: Khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn (24/09/2018)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu ngành Giáo dục dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (24/09/2018)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tham gia Hội nghị Hội đồng Giáo giới ASEAN lần thứ 34 (20/09/2018)
(GD&TĐ)Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” khởi tranh vào cuối tháng 10/2018 (13/09/2018)
(GD&TĐ)Ấm áp tại lễ tặng nhà “Mái ấm công đoàn” cho hai giáo viên vùng khó Tây Nguyên (09/09/2018)
(Dântri)Niềm vui ngày khai giảng ở ngôi trường khó khăn bậc nhất cả nước (05/09/2018)
(GD&TĐ)Hơn 1 tỷ hỗ trợ, chăm lo cán bộ nhà giáo, người lao động (04/09/2018)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17679632
Online: 32
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn