logo » Tin hoạt động » Tin hoạt động CĐGD Việt Nam

Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã diễn ra và thành công tốt đẹp
(16:59, 20/04/2018)

(GĐ&TĐ) Khai mạc Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV

Trong hai ngày 19-20/4/2018, tại  Thủ đô Hà Nội, Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Với  khẩu hiệu hành động của Đại hội là: “Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Thiết thực - Trách nhiệm”, tất cả vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBNGNLĐ trong ngành.

Đồng chí Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Giáo dục VN khóa XIV phát biểu khai mạc Đại hội

Đ/c Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội CĐGD Việt Nam lần thứ XV

Đại hội đã thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

 - Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2013-2018; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác công đoàn và phong trào CBNGNLĐ ngành Giáo dục nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 - Bầu Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 36 đồng chí. Đồng chí Vũ Minh Đức được tiếp tục bầu là Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023, đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp tiếp tục được bầu là Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam khóa XV nhiệm kỳ 2018-2023.

 - Đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.   

  Tham dự Đại hội có 269/275 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú đại diện cho hơn 1,5 triệu CBNGNLĐ trong cả nước. Trong đó: Độ tuổi bình quân của đại biểu tham dự Đại hội là 48 tuổi, đại biểu trẻ nhất là 27 tuổi; Có 111 đại biểu là nữ (chiếm 41,3%); 27 đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm 2,6%). Trình độ học vấn sau đại học có 211 đại biểu (chiếm 78,4%). Trình độ lý luận chính trị trung cấp là 68 đồng chí chiếm 25,3%, cao cấp và cử nhân có 125 đại biểu (chiếm 25,3%).  

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ GD&ĐT, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo CĐGD Việt Nam qua các thời kỳ, các đồng chí nguyên ủy viên Ban Chấp hành CĐGD khóa XIV. Tham dự và đưa tin về Đại hội có các phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Đ/c Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GDĐT phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội

  Tại Đại hội, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT và đồng chí Trần Thanh Hải Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội, khẳng định vai trò to lớn của CĐGD Việt Nam đồng hành và có nhiều đóng góp vào sự nghiệp giáo dục trong các thời kỳ cách mạng và sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí đều khẳng định CĐGD Việt Nam đã có nhiều đổi mới trong nội dung và phương thức hoạt động. Công tác công đoàn và phong trào CBNGNLĐ trong ngành đã đạt được nhiều kết quả, ngày càng phù hợp và đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, CBNGNLĐ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hoá cho đội ngũ được tăng cường. Tổ chức công đoàn ngày càng được củng cố và phát triển, đội ngũ cán bộ công đoàn được chuẩn hoá, trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy ở các cấp. Bên cạnh đó, các đồng chí cũng chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động công đoàn trong giai đoạn hiện nay; bày tỏ mong muốn CĐGD các cấp tập trung thực hiện tốt 05 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ:

- Làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CBNGNLĐ. Chăm lo lợi ích thiết thực của đoàn viên công đoàn phù hợp với đặc điểm nghề nghiệp, vị thế của Nhà giáo và xu thế đổi mới của Ngành.  

- Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc vận động CBNGNLĐ thống nhất, đồng thuận cao về nhận thức và hành động trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của BCH Trun gương Đảng khóa XI. Hỗ trợ CBNGNLĐ trong bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạt và vượt chuẩn chức danh theo quy định của Ngành.

- Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đảm bảo các hoạt động của trường học công khai, minh bạch, đúng pháp luật và quy định của Ngành.

- Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện của tổ chức Công đoàn trong cơ chế tự chủ các trường học; đảm bảo cho CBNGNLĐ được thông tin đầy đủ, được tham gia thảo luận, quyết định và giám sát thực hiện các kế hoạch công tác của Nhà trường. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong các Nhà trường.

- Chủ động và tham gia tích cực trong việc xây dựng môi trường giáo dục văn hóa, dân chủ, kỷ cương, an toàn, thân thiện, sáng tạo trong các Nhà trường

 Đại hội đã tiến hành thảo luận tại 04 tổ. Có 32 ý kiến phát biểu tại các tổ thảo luận và 07 tham luận trực tiếp tại hội trường. Các ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm vì phong trào hoạt động công đoàn trong thời gian tới. Hầu hết ý kiến đều thống nhất với các văn kiện của Đại hội và cho rằng văn kiện được chuẩn bị công phu, khoa học, có nhiều điểm mới, mạnh dạn nhìn thẳng, đánh giá đúng thực trạng hoạt động công đoàn, cũng như phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Đoàn Chủ tịch đã giải trình và tiếp thu tối đa các ý kiến của đại biểu tham dự Đại hội theo hướng có nội dung bổ sung vào báo cáo chính trị, có những nội dung sẽ được cụ thể hóa vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết và các chương trình, kế hoạch công tác thường xuyên; để đảm bảo dân chủ, tập trung được tối đa trí tuệ, ý kiến đại biểu, Đoàn chủ tịch đã gửi phiếu biểu quyết tới từng đại biểu thể hiện quan điểm riêng của mình biểu quyết từng vấn đề cụ thể và tổng hợp báo cáo đầy đủ kết quả biểu quyết trước Đại hội với kết quả rất tập trung.

 Đại hội thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam khoá XIV tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XV; đánh giá những kết quả đạt được của công tác công đoàn và phong trào CBNGNLĐ nhiệm kỳ 2013 - 2018, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Một số hình ảnh Đại hội:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải tặng Đại hội XV CĐ Giáo dục VN bức trướng với nội dung: Dân chủ, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, trách nhiệm vì đội ngũ cán bộ, NGNLĐ ngành Giáo dục
 
Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội
 
 
Tin: Ban Tuyên giáo - Nữ công CĐGD Việt Nam
 

 

 

  


Các tin khác
Chào mừng Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018-2023 (17/04/2018)
Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2013-2018 và tập huấn về công tác kiểm tra Công đoàn (27/03/2018)
(GD&TĐ)Công đoàn giáo dục Việt Nam hỗ trợ cô giáo trẻ bị hôn mê sau tai nạn (17/03/2018)
CĐGD Việt Nam đến thăm cô giáo bị phụ huynh bắt ép quỳ gối xin lỗi (07/03/2018)
(LĐ)Công đoàn Giáo dục Việt Nam: Phải xử lý nghiêm vụ “Cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh” (07/03/2018)
(GD&TĐ)Tết sum vầy cho thầy cô giáo và các em học sinh vùng khó Hòa Bình (12/02/2018)
Thăm hỏi và tổ chức tết sum vầy Mậu Tuất năm 2018 cho cán bộ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Kiên Giang (07/02/2018)
(GDTĐ) CĐGD Việt Nam: Ấm áp nghĩa tình "Tết sum vầy" (04/02/2018)
(LĐ)Hội nghị Sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2017-2018 (03/02/2018)
Vinh quang nghề ``Trồng người`` (20/11/2017)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18127850
Online: 186
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn