logo » Tin hoạt động » Tin hoạt động CĐGD Việt Nam

Đại hội Công đoàn cơ quan CĐGD Việt Nam lần thứ hai, nhiệm kỳ 2017-2022
(15:30, 26/06/2017)

          Sáng 23/6/2017. Công đoàn Cơ quan Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam tổ chức Đại hội Công đoàn cơ quan CĐGD Việt Nam lần thứ hai, nhiệm kỳ 2017- 2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Vũ Minh Đức, Bí thư chị bộ, Thủ trưởng Cơ quan CĐGD Việt Nam; Ông Vũ Đình Giáp, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng toàn thể đoàn viên công đoàn cơ quan CĐGD Việt Nam. Đây là Đại hội điểm của Công đoàn Cơ quan Công đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Đại hội diễn ra trong thời điểm cả nước đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; Ngành Giáo dục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo với nhiều chủ trương đổi mới; hệ thống công đoàn cả nước đang hướng về Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội CĐGD Việt Nam lần thứ XII. Đại hội Công đoàn Cơ quan CĐGD Việt Nam được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2012-2017, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Toàn cảnh đại hội Công đoàn cơ quan CĐGD Việt Nam

Đại hội đã nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ qua, với những thành tích nổi bật, đó là:

          - Công đoàn đã thực hiện khá tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức và người lao động (CBCCLĐ); tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, cụ thể như: Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức hằng năm nhằm phát huy dân chủ trong cơ quan; thường xuyên thăm hỏi, tương trợ, hiếu hỉ đối với đoàn viên, người lao động; đề xuất với lãnh đạo cơ quan xem xét hỗ trợ nhân viên hợp đồng có mức lương thấp; tổ chức cho CBCCLĐ tham quan, giao lưu, tìm hiểu thực tế  và học tập kinh nghiệm tại các cơ sở giáo dục; tổ chức các buổi sinh hoạt nhân các ngày lễ lớn, vận động cán bộ, đoàn viên giúp đỡ nhau lúc khó khăn...

          - Tuyên truyền, vận động đội ngũ CBCCLĐ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Ngành, Nghị quyết của Công đoàn, Luật Lao động, Luật Công đoàn; nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ CBCCLĐ.

          -  Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ CBCCLĐ. Trong nhiệm kỳ qua có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong phong trào thi đua và đạt các danh hiệu thi đua và khen thưởng các cấp.

          - Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của công đoàn; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

          Với những thành tich nổi bật nêu trên, liên tục 5 năm liền Công đoàn Cơ quan CĐGD Việt Nam đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh vững mạnh, Chi bộ Cơ quan đạt trong sạch vững mạnh; một số đồng chí được đón nhận các danh hiệu cao quý của Đảng, Chính phủ, Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng LĐLĐ Việt Nam, CĐGD Việt Nam

            Với phương châm “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm”, Đại hội đã đề ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2017-2022 với quyết tâm rất cao, cụ thể:

          + Phát triển đoàn viên đạt 100%; hàng năm Công đoàn Cơ quan tiếp tục giữ vững danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh.

          + Hàng năm có ít nhất 25 - 30% cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc đăng bài trên các tạp chí chuyên ngành; 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn đăng ký danh hiệu thi đua; có 20% cán bộ, đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên; 15% cán bộ, đoàn viên được tặng Bằng khen của CĐGD Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam và khen cao; 25-30% đoàn viên công đoàn được tặng giấy khen của BCH Công đoàn Cơ quan; 10-15% cán bộ, công chức và người lao động được tặng giấy khen của Thủ trưởng Cơ quan; từ 95% trở lên nữ cán bộ, công chức và người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”; 100% gia đình cán bộ, công chức và người lao động đạt “Gia đình văn hóa”;  Phối hợp với Cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức hàng năm.

         + Về học tập và nâng cao trình độ, trong nửa kỳ tới có ít nhất 30% cán bộ, công chức được tham gia lớp đại học Luật và bồi dưỡng kiến thức về luật; 100% cán bộ công chức được bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn.

          + Trong nhiệm kỳ giới thiệu ít nhất từ 1-2 đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

          + Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các hoạt động do công đoàn cấp trên tổ chức.

          Đại hội đã có 03 Báo cáo tham luận từ 03 tổ công đoàn. Các báo cáo tham luận là đại diện tiếng nói của các đoàn viên công đoàn góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác công đoàn. Đại hội thật sự trở thành diễn đàn dân chủ để các đoàn viên công đoàn có cơ hội chia sẻ, đóng góp, đề xuất, kiến nghị với Lãnh đạo cơ quan, với Công đoàn cơ quan. Trong phần thảo luận, Đại hội cũng đã ghi nhận ý kiến phát biểu của các đoàn viên, như: đề xuất các giải pháp để nâng cao hoạt động công tác nữ; giải pháp đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBCCLĐ cơ quan

Đồng chí Vũ Đình Giáp, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu chúc mừng và chỉ đạo Đại hội.

              Đồng chí Vũ Đình Giáp đánh giá cao hoạt động công đoàn Công đoàn cơ quan CĐGD Việt Nam, là một trong những đơn vị mạnh, có đặc thù riêng, tất cả cán bộ công chức đều là cán bộ công đoàn chuyên trách, chỉ đạo công tác công đoàn trong toàn hệ thống CĐGD toàn quốc. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ quan đã đạt được những kết quả tốt đẹp, góp phần vào sự phát triển chung của cơ quan CĐGD Việt Nam. Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí tán thành và nhất trí những kế hoạch, chỉ tiêu Đại hội đề ra. Tuy nhiên, cần chú ý đến việc ứng dụng Công nghệ thông tin của mỗi CBCCLĐ trong công tác  cũng như hoạt động của mình, nhằm đáp ứng tình hình cách mạng công nghiệp lần thứ 4, với tên thường gọi là Cách mạng 4.0

Đồng chí Vũ Minh Đức, Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng CĐGD Việt Nam phát biểu chỉ đạo 

               Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Minh Đức, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐGD Việt Nam đánh giá cao những kết quả của Công đoàn Cơ quan CĐGD Việt Nam trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ tới, trước những đòi hỏi mới của hoạt động công đoàn, sự đổi mới một cách căn bản toàn diện của ngành giáo dục theo Nghị quyết 29, đồng chí mong muốn công đoàn cơ quan cần tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, nội dung, phương pháp hoạt động để phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn đáp ứng với tình hình mới hiện nay; đẩy mạnh chăm lo thiết thực và toàn diên cho CBCCLĐ, cần sâu sát và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của CBCCLĐ từ đó cùng với lãnh đạo cơ quan tìm cách giải quyết các vấn đề nếu có; công đoàn tham gia vào các hoạt động quản lý ki ốt và xây dưng đề án khai thác Khách sạn Hoa Phượng Đỏ, nhằm góp phần tăng thêm nguồn thu nhập, nâng cao đời sống cho CBCCLĐ; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua theo hướng thiết thực hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy được trí tuệ của CBCCLĐ cơ quan.

Đồng chí Vũ Minh Đức, Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng CĐGD Việt Nam tặng hoa Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan CĐGD Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022

             Đại hội đã bầu Uỷ viên Ban chấp hành và Chủ tịch Công đoàn cơ quan CĐGD Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022, với 04 Uỷ viên Ban Chấp hành và đồng chí Lương Thị Việt Hà, Phó trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công CĐGD Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ quan CĐGD Việt Nam. Đồng thời Đại hội cũng đã bầu 6 đại biểu di dự Đại hội Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

           Đại hội cũng đã gửi lời tri ân đến đồng chí Phạm Ngọc Hải, nguyên Chủ tịch Công đoàn cơ quan CĐGD Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017, không tiếp tục tái cử nhiệm kỳ 2017-2022.

          Đoàn chủ tịch đã tổng kết Đại hội và Nghị quyết Đại hội đã được thông qua với 100% ý kiến nhất trí của toàn thể đại biểu tham dự Đại hội công đoàn cơ quan CĐGD Việt Nam. Đại đã thành công tốt đẹp!

          Tin: Ban Tuyên giáo nữ công – CĐGD Việt Nam 

  


Các tin khác
Công đoàn Giáo dục Việt Nam khảo sát, đánh giá thi đua tại Công đoàn Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (15/06/2017)
Công Đoàn Giáo dục Việt Nam thăm hỏi nhà giáo bị sốc phản vệ khi đang chạy thận tại bệnh viện đa khoa Tỉnh Hòa Bình (05/06/2017)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam thăm và làm việc cùng Công đoàn Giáo viên Nhật Bản (31/05/2017)
Chuyên mục : "Công đoàn Giáo dục chăm lo lợi ích cho đoàn viên" Phát sóng trên Kênh Thông tấn xã Việt Nam (29/05/2017)
Khánh thành và bàn giao nhà công vụ giáo viên Trường Mầm non xã Canh Tân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng (25/05/2017)
Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn! (19/05/2017)
Buổi làm việc giữa CĐGD Việt Nam và Hội Cựu Giáo chức Việt Nam (18/05/2017)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Chuỗi hoạt động đầu tháng 5 chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Năm vì lợi ích Đoàn viên (15/05/2017)
Đối thoại cuối tuần Vov1: "Giáo viên trong thời đại hiện nay: Những áp lực "vô hình"" (13/05/2017)
Phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và tổ chức Hội nghị tập huấn công tác BHLĐ - BVMT năm 2017 (12/05/2017)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18099134
Online: 3511
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn