logo » Tin hoạt động » Tin hoạt động CĐGD Việt Nam

Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2021-2023
(16:12, 09/04/2024)

Thực hiện Hướng dẫn số 08/HD – CĐN, ngày 15/10/2021 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, nhà giáo và lao động (CBNGNLĐ), giai đoạn 2021 – 2025; Hướng dẫn số 01/HD-CĐN ngày 19/01/2024 về việc sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ - BCH về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT - TLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2021 – 2025, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2021-2023 vào ngày 05/4/2024 tại Đà Lạt.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lương Thị Việt Hà – Trưởng Ban Tuyên giáo Nữ công, CĐGD Việt Nam đã trình bày tóm tắt Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong nữ CBNGNLĐ ngành Giáo dục. Theo báo cáo, ngành Giáo dục hiện có trên 40.000 đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục với gần 1,6 triệu cán bộ, nhà giáo, người lao động, nữ chiếm gần 83%. Với tỉ lệ cao như vậy, thời gian qua, CĐGD Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn nâng cao hiệu quả công tác nữ công, vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) và bình đẳng giới (BĐG), phối hợp triển khai nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp và Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; đồng thời phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hoạt động VSTBPN và BĐG trong ngành gắn với công tác nữ công.

 Trong 02 năm qua tình hình đời sống, việc làm, thu nhập bình quân được ổn định; đời sống được đảm bảo; trình độ văn hóa, học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tay nghề của nữ CBNGNLĐ được nâng cao; các chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp, các loại bảo hiểm được thực hiện đầy đủ. Đội ngũ nữ CBNGNLĐ ngành Giáo dục luôn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ và chức trách được giao, có ý thức phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các nữ CBNGLĐ trong ngành Giáo dục đã tổ chức tốt cuộc sống gia đình theo tiêu chí: no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và làm tốt vai trò là "người thầy đầu tiên" của các con. Các chị đã chăm lo đời sống cho mọi người trong gia đình, nuôi dưỡng bố mẹ già, dạy các con ngoan, hiếu thảo với ông bà và cha mẹ, tránh xa các tệ nạn xã hội. Các nữ CBNGLĐ đã làm tốt công tác dân vận, đóng góp ý kiến xây dựng đời sống văn hoá, phát huy vai trò của cá nhân với việc triển khai các phong trào chung của địa bàn dân cư nơi cư trú.

Để công tác nữ công VSTBPN và BĐG trong giai đoạn tiếp theo thực hiện có hiệu quả và phù hợp với tình hình mới, CĐGD Việt Nam đã đưa ra 9 nhiệm vụ, trọng tâm là công tác tuyên truyền; công tác chăm lo, hỗ trợ, cho nữ, cho con CBNGNLĐ; công tác tham mưu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ; kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyền của nữ; đổi mới công tác thi đua khen thưởng; động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc; tăng cường công tác giáo dục xây dựng gia đình dưới các hình thức, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình nhà giáo điển hình, tiêu biểu; mô hình gia đình vượt khó vươn lên, gia đình hiếu học; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Cùng dịp này, hội nghị Sơ kết đã tổ chức Toạ đàm trao đổi nhằm nâng cao chất lượng triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” và hoạt động công tác nữ công, VSTBPN ngành Giáo dục trong giai đoạn tiếp theo. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã chia sẻ và đưa ra các ý kiến tập trung với các nội dung, đó là: các giải pháp để tổ chức phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong ngành Giáo dục đạt hiệu quả góp phần nâng cao năng lực cho nữ trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc trong tình hình thực hiện tự chủ đại học và triển khai Chương trình GDPT 2018; Công tác chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” và hoạt động nữ công; Các giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao phẩm chất, phong cách nữ nhà giáo góp phần thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”; Làm thế nào để nâng cao hiệu quả vai trò của Ban nữ công đối với phong trào thi đua “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”, gắn với phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và xây dựng người phụ nữ thời đại mới? công đoàn các đơn vị làm thế nào để động viên, khuyến khích chị em sẵn sàng tham gia quản lý, làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học? Các nữ CBNGNLĐ đã sắp xếp thời gian, công việc thế nào để có thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao và hoàn thành thiên chức của người phụ nữ trong gia đình, đảm bảo hạnh phúc gia đình.

Đ/c Đặng Hoàng Anh – Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam và Đ/c Lương Thị Việt Hà – Trưởng ban Tuyên giáo – Nữ công, CĐGD Việt Nam chủ trì Toạ đàm

Một số ý kiến tiêu biểu tại Hội nghị đến từ các đơn vị có nhiều hoạt động chất lượng, có chiều sâu như: Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, Công đoàn Đại học Bách khoa Hà Nội, Công đoàn Đại học Huế, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, CĐGD thành phố Hà Nội, CĐGD tỉnh Nghệ An…

Đồng chí Nguyễn Thị Thảo – Chủ tịch Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội đã đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng trong công tác chỉ đạo và tổ chức PTTĐ “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” và hoạt động nữ công tại Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội. Các mô hình hoạt động của đơn vị luôn là điểm sáng và gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Đồng chí Nguyễn Duân – Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế đã nêu những ý kiến xoay quanh nội dung nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đối với các nữ đoàn viên và cũng đưa ra một số những hoat động mà Công đoàn Đại học Huế đã thực hiện để động viên, khuyến khích chị em sẵn sàng tham gia quản lý, làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học.

 Đồng chí Nguyễn Thị Thúy - Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cho biết: Công đoàn Trường đã tổ chức nhiều câu lạc bộ cho cán bộ nữ tham gia sau giờ làm việc như câu lạc bộ bóng bàn, câu lạc bộ nhảy với sự hỗ trợ của chuyên gia...Đặc biệt, năm 2022, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã chuyển đổi số trong mọi hoạt động. Trong quá trình chuyển đổi số, nhiều nữ cán bộ đã gặp khó khăn, vướng mắc. Vì thế, Công đoàn trường đã tổ chức nhiều hội nghị, chia nhỏ các nhóm để hỗ trợ nữ cán bộ.

Đồng chí Đặng Văn Hải - Chủ tịch CĐGD tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị luôn chú trọng vai trò đồng hành, chia sẻ cùng cán bộ nữ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và trao cho họ một bờ vai vững chắc. Đặc biệt, hiện nay, trầm cảm sau sinh là vấn đề mà nhiều nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động gặp phải. Vì thế, tổ chức Công đoàn luôn quan tâm, đồng hành và chia sẻ cùng chị em phụ nữ. CĐGD tỉnh Nghệ An cũng đã triển khai nhiều giải pháp sinh kế, hỗ trợ cán bộ khó khăn, tích cực thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu. Trong nhiệm kỳ vừa qua, đơn vị đã tích cực tuyên truyền hình ảnh cô giáo trung hậu, hiền lành, đảm đang bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Tại Hội nghị, CĐGD Nam đã tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" là CĐGD thành phố Hà Nội và CĐGD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bên cạnh đó, CĐGD Việt Nam cũng trao tặng Bằng khen phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" cho 47 tập thể và 60 cá nhân.

Đ/c Đặng Hoàng Anh, Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể

Đ/c Đặng Hoàng Anh, Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” đã tác động mạnh mẽ đến việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và người lao động. Thông qua phong trào nhiều chị em được rèn luyện trở thành nhà giáo mẫu mực, cán bộ quản lý giỏi, gia đình nhà giáo văn hóa. Trong giai đoạn tiếp theo, CĐGD Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong nữ CBNGNLĐ, nâng cao chất lượng của phong trào, gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong ngành Giáo dục, góp phần thực hiện thành công đổi mới giáo dục và đào tạo và mục tiêu của ngành. 

Ban Tuyên giáo - Nữ công, CĐGD Việt Nam

 

  


Các tin khác
Công đoàn Giáo dục Việt Nam nâng cao công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới (04/04/2024)
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ (03/04/2024)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức triển lãm sản phẩm nghiên cứu khoa học và gặp mặt tọa đàm trong nữ cán bộ, giảng viên trường đại học về công tác nghiên cứu khoa học (14/03/2024)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Chuyển giao - Tiếp nhận Công đoàn cơ sở Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (13/03/2024)
Tôn vinh những công trình lao động sáng tạo của các nhà khoa học, giảng viên nữ (13/03/2024)
Triển lãm Trưng bày các sản phẩm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nữ cán bộ, giảng viên các trường Đại học chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (08/03/2024)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” khu vực phía Nam (01/02/2024)
Ấm áp "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" (31/01/2024)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” tại Trường Đại học Vinh (24/01/2024)
(LĐ) Công đoàn Giáo dục Việt Nam: Thấu hiểu và chia sẻ với nhân viên trường học (22/01/2024)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18133040
Online: 528
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn