Kỷ niệm 21 năm Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2022)

Văn bản  

Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức và số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách LĐLĐ cấp huyện, công đoàn giáo dục cấp huyện, công đoàn ngành địa phương trong hệ thống Công đoàn Việt Nam (Kèm theo Quyết định là Quy định)
Đề nghị Tải file về 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn