logo Tin hoạt động Tin từ các trường ĐH, CĐ và các đơn vị trực thuộc

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương - Việt Trì, Phú Thọ tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 - 2023 “Đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực xã hội để tài trợ cho giáo dục, từng bước chuyển đổi số, tiếp tục nâng cao chấ
(10:21, 07/10/2022)

Ngày 27/09/2022, Công đoàn phối hợp Nhà trường long trọng tổ chức Hội nghị viên chức (VC) và người lao động (NLĐ) năm học 2022 - 2023 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị VC, NLĐ năm học 2021-2022 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Toàn cảnh Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022-2023

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS. Nguyễn Tuấn Anh - Hiệu trưởng Nhà trường đại diện lãnh đạo Nhà trường tuyên bố lý do và phát biểu khai mạc Hội nghị. Đồng chí Hồ Thị Bích Thuỷ Phó bí thư Đảng uỷ- Phó hiệu trưởng trình bày Dự thảo Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường năm học 2021 - 2022, theo đó Nhà trường và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy những thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác như: phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn cho toàn thể đội ngũ cán bộ viên chức và học sinh. Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm tạo mọi điều kiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy Ban Dân tộc Chính phủ, Tỉnh ủy Phú Thọ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Thành ủy Việt Trì, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ và đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Vụ Giáo dục Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Về công tác tổ chức cán bộ và phát triển đội ngũ: Nhà trường luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trực tiếp là Vụ Tổ chức Cán bộ trong công tác qui hoạch, bổ nhiệm, sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng nhiệm vụ, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Về công tác tuyển sinh, bồi dưỡng, phân bổ học sinh: Nhà trường luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao trực tiếp của Vụ Giáo dục Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, bởi vậy Nhà trường luôn tuyển đủ chỉ tiêu được giao, tổ chức bồi dưỡng và phân bổ học sinh vào các cơ sở giáo dục đại học theo các văn bản chỉ đạo thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tập thể Nhà trường luôn đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ; bên cạnh đó luôn chủ động đề xuất và phối hợp với các trường trong hệ thống dự bị đại học trong công tác đổi mới tuyển sinh, xây dựng kế hoạch phát triển chương trình Nhà trường nhằm góp phần nâng cao chất lượng tạo nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số thông qua hệ dự bị đại học.

TS. Nguyễn Tuấn Anh - Hiệu trưởng Nhà trường đại diện lãnh đạo Nhà trường tuyên bố lý do và phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Hồ Thị Bích Thuỷ Phó bí thư Đảng uỷ - Phó hiệu trưởng

trình bày Dự thảo Báo cáo tại Hội nghị

Tiếp theo Hội nghị được nghe đồng chí Trần Bá Điều - Chủ tịch Công đoàn Trường trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm học 2021-2022. Theo nội dung báo cáo trình bày trước Hội nghị, trong năm học vừa qua, Công đoàn Nhà trường đã tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức phát động. Qua đó, 100% đoàn viên công đoàn được tuyên truyền phổ biến về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nắm được nội dung, kế hoạch hoạt động, các cuộc vận động và phong trào lớn trong cả năm học của Công đoàn và Nhà trường. Từ đó các công đoàn bộ phận và các cá nhân chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của tập thể và cá nhân và đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Công đoàn và Nhà trường đã phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn như: Thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; hỗ trợ cán bộ, giáo viên, học sinh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong Nhà trường. Công đoàn đã tham gia vào các hội đồng có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động như hội đồng tuyển dụng viên chức, hội đồng xét nâng lương, hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, … Trong các cuộc họp hội đồng đại diện công đoàn đều có ý kiến để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Năm học 2021-2022 đã bình chọn được 01 đồng chí để tôn vinh Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc tại Hà Nội do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức; 01 tập thể và 01 cá nhân được Công đoàn Giáo dục Việt Nam khen thưởng trong chuyên đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; 01 đồng chí cán bộ công đoàn vinh dự được trao tặng “Giải thưởng 22/7 - Công đoàn Giáo dục Việt Nam” do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức. BCH Công đoàn tổ chức thành công cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2022 và lựa chọn được 02 tác phẩm tham gia dự thi vòng chung khảo do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức trung tuần tháng 10 năm 2022. Công đoàn đã phối hợp với nhà trường xây dựng các phương án dạy học phù hợp với tình hình dịch COVID-19, cùng với các đoàn thể trong nhà trường đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho học sinh, hỗ trợ cán bộ giáo viên, người lao động và các em học sinh bị nhiễm COVID-19 về tinh thần cũng như về vật chất để vượt qua đại dịch.

Đồng chí Trần Bá Điều - Chủ tịch Công đoàn Nhà trường trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm học 2021-2022

Hội nghị cũng được nghe Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, theo đó Nhà trường sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động của Công đoàn, phối hợp triển khai những hành động cụ thể, thiết thực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cơ quan năm học 2022 - 2023, đồng thời tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo sức khỏe cho CBVC, giáo viên và học sinh, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, học sinh Nhà trường yên tâm công tác, học tập và cống hiến.

Cũng trong chương trình, Hội nghị đã được nghe đồng chí Bùi Thanh Hùng - Trưởng phòng KHTC trình bày Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường, Báo cáo về việc công khai tài chính 8 tháng đầu năm 2022 và dự kiến chi 4 tháng cuối năm 2022. Các Báo cáo được đọc trước hội nghị từng mục thu, khoản chi một cách công khai minh bạch đến toàn bộ CBVC và người lao động Nhà trường.

Đồng chí Bùi Thanh Hùng - Trưởng phòng KHTC trình bày Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường, Báo cáo về việc công khai tài chính 8 tháng đầu năm 2022 và dự kiến chi 4 tháng cuối năm 2022

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị VC, NLD đã được nghe đồng chí Đàm Minh Đức - Trưởng phòng TC-HC trình bày Dự thảo Sửa đổi chế độ việc làm của khối giáo viên và khối hành chính. Báo cáo tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm học 2021-2022 và phương hướng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm học 2022-2023 do đồng chí Phan Thanh Hiếu - Trưởng ban thanh tra nhân dân trình bày trước Hội nghị.

Để làm rõ hơn nội dung của các bản dự thảo báo cáo, Hội nghị đã thảo luận về các nội dung liên quan đến dự thảo các báo cáo và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, tập trung làm rõ các ưu điểm, những kết quả đạt được cũng như các mặt còn hạn chế để từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022. Các ý kiến đều được trao đổi một cách dân chủ, công khai, nghiêm túc với tinh thần xây dựng cao. Đây cũng là dịp để Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn và các đơn vị trong Trường trao đổi, chia sẻ rút kinh nghiệm, phối hợp trong công tác nhằm mục đích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Với tinh thần dân chủ và nhất trí cao, Hội nghị CBVC và người lao động năm học 2022-2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

                            Tin: CĐ Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương

 

Các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị

 

                   Tin: Công đoàn trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương

  


Các tin khác
Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức hội diễn văn nghệ kỷ niệm 120 năm thành lập trường (05/10/2022)
Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng con CBNGNLĐ là học sinh giỏi các cấp và đỗ đại học năm học 2021 - 2022 (03/10/2022)
Công đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2021 - 2022 (02/10/2022)
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (26/9/1987 – 26/9/2022) (28/09/2022)
Công đoàn ĐHQGHN tổ chức Lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho con em cán bộ, nhà giáo, người lao động của ĐHQGHN có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid 19. (26/09/2022)
Công đoàn Trường Đại học Thương mại tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 (26/09/2022)
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương xây dựng các video bài tập tập thể dục giữa giờ cho toàn bộ công chức, viên chức, người lao động (25/09/2022)
Công đoàn Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 (25/09/2022)
Công đoàn trường ĐH Kinh tế Quốc dân tổ chức nhiều chương trình cho con cán bộ, giảng viên của trường (23/09/2022)
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, mạng lưới cựu sinh viên và công đoàn trường đã hỗ trợ địa phương khó khăn nhân dịp năm học mới với trị giá 1 tỉ đồng (19/09/2022)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18099064
Online: 3503
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn