logo Tin hoạt động Tin từ CĐGD các Tỉnh/TP

CĐGD tỉnh Yên Bái Việc thật, lợi ích thật từ việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
(22:21, 03/10/2022)

Năm học 2022-2023 đã bắt đầu, đây là thời điểm các công đoàn cơ sở trong các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động, trong đó có nội dung phối hợp tổ chức hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ năm 2022; đây cũng chính là một trong những hình thức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Ký giao ước thi đua giữa công đoàn và nhà trường tại Hội nghị CBCCVC Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Yên Bái quản lý 33 công đoàn cơ sở (CĐCS) với gần 1.600 đoàn viên, người lao động. Nhằm phối hợp thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm học với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo", Công đoàn ngành Giáo dục đã chủ động chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chính quyền và chuyên môn đồng cấp tham gia xây dựng, triển khai thực hiện dân chủ theo nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Hướng dẫn số 41/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và các văn bản hiện hành. Theo đó, công đoàn tập trung thực hiện một số các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ CBNGNLĐ trong việc thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của CBNGNLĐ kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu dân chủ, mất dân chủ, lợi dụng dân chủ, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ; tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia xây dựng nội dung và tổ chức đối thoại; tham gia xây dựng nội dung và tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ; chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;…

Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024 tại Hội nghị CBVCNLĐ Trường THPT Chu Văn An

Đến nay, công đoàn đã tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho CBNGNLĐ những quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản của quy chế dân chủ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 28/3/2002 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; các văn bản hiện hành về hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối  sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 100% cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản, quy chế xét thi đua, khen thưởng, quy chế phối hợp, … CBNGNLĐ được biết những nội dung theo quy định như: kế hoạch, kinh phí hoạt động, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật cán CBCCVCNLĐ,… Việc tiếp CBNGNLĐ và đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì thực hiện thường xuyên; các đề xuất, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của CĐCS, của CBNGNLĐ được tháo gỡ và giải quyết kịp thời. Việc kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân được triển khai thực hiện định kỳ 2 năm/lần; vai trò hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ngày càng được khẳng định, góp phần chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm và chất lượng đội ngũ CBCCVC trong thực hiện công vụ. Đặc biệt việc tổ chức Hội nghị CBCCVC đã trở thành nề nếp vào dịp đầu năm học; với không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, nhiều nội dung quan trọng của cơ quan, đơn vị đã được tán thành và thống nhất thông qua tại hội nghị. Việc thực hiện quy chế dân chủ còn được gắn với thực hiện phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 100% CBCCVCNLĐ thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập cá nhân đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định. 

Có thể khẳng định, việc công đoàn tham gia tổ chức và thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ sở giáo dục đã phát huy quyền làm chủ của CBNGNLĐ; nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, của hội đồng giáo dục, đặc biệt là vai trò của công đoàn cơ sở; qua đó tăng cường nề nếp, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của các cơ sở giáo dục; phòng chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu; ngăn chặn và giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Tin: Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Yên Bái

 

  


Các tin khác
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2021 - 2022 (03/10/2022)
Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ trong tâm năm học 2022-2023 (03/10/2022)
Công đoàn Giáo dục tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021 -2022 và triển khai hoạt động năm học 2022 – 2023 (29/09/2022)
Công đoàn Giáo dục tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức hội nghị triển khai chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội- bảo hiểm y tế năm 2022 (28/09/2022)
Công đoàn ngành Giáo dục TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt tri ân cán bộ - giáo viên - nhân viên nghỉ hưu năm học 2020 - 2021 (28/09/2022)
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tập huấn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác thanh tra nhân dân trường học và triển khai các văn bản pháp luật mới năm 2022 (28/09/2022)
Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình trao học bỗng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và thăm hỏi giáo viên bị bệnh hiểm nghèo nhân dịp bước vào năm học mới (28/09/2022)
Công đoàn Giáo dục tỉnh Hậu Giang bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn Trường Phổ thông trung học Hòa An (28/09/2022)
Công đoàn Giáo dục tỉnh Bà rịa- Vũng tàu tổ chức lớp tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023- 2028 (25/09/2022)
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021 – 2022 (25/09/2022)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18140433
Online: 2242
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn