logo Tin hoạt động Tin từ CĐGD các Tỉnh/TP

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I năm học 2020- 2021 và Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội VI CĐGD tỉnh Kon Tum
(14:21, 25/01/2021)

Sáng 15/01/2021, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I năm học 2020- 2021 và Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội VI CĐGD tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 – 2020. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Ích Dàng- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum; đồng chí Phạm Thị Trung – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở GD&ĐT Kon Tum và hơn gần 100 đại biểu là Lãnh đạo cho LĐLĐ các huyện, Công đoàn Viên chức, Công đoàn các Khu Công nghiêp – Khu Kinh tế tỉnh và các đồng chí UVBCH, UVUBKT, Uỷ viên Ban nữ công công đoàn ngành khóa VI; Chủ tịch (Phó Chủ tịch) CĐCS các đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Phạm Thị Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở GD&ĐT Kon Tum phát biểu

Được sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum, Đảng ủy Sở GD&ĐT KonTum, Công đoàn giáo dục Việt Nam; sự phối hợp, tạo điều kiện của của Sở GD&ĐT cùng các phòng ban chuyên môn cơ quan Sở, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Kon Tum tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc và phối hợp chỉ đạo các đơn vị giáo dục thuộc LĐLĐ cấp huyện tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình kế hoạch đề ra với các kết quả nổi bật như: 

1. Có 02 cá nhân và 01 tập thể được tuyên dương tại Hội nghị  điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh Kon Tum lần thứ V (2015-2020). Công đoàn Giáo dục Việt Nam tuyên dương 01 cá nhân trong Hội nghị  điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

2. Phối hợp với Sở GD&ĐT Kon Tum tổ chức tuyên dương những nỗ lực vươn lên của đội ngũ CBQL, giáo viên, học sinh tạo nên phong trào thi đua sôi nổi toàn ngành nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong quản lý, dạy và học trong giai đoạn 2015-2020: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 2679/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2020 về việc tặng Bằng khen tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 2016-2020 cho 01 tập thể và 02 cá nhân; tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 08 cá nhân có thành tích thực hiện đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2016 - 2020”. UBND Tỉnh đã ký Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tặng Bằng khen tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 2016-2020 (gồm 08 tập thể và 08 cá nhân). Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho 98 nhà giáo tiêu biểu trong điển hình tiên tiến của giáo dục vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS.  Có 2.626 lượt CBNGNLĐ được đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Có 122 lượt CBNGNLĐ được đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị. 

3. Phối hợp Sở Giáo dục trao 40 triệu đồng và các vật dụng khác cho 02 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Chương trình “Đồng hành giáo viên vùng khó” từ nguồn Kênh truyền hình nhân đạo VTV1.  Trang bị Phòng máy tính và 02 kệ sách đối với Trường Măng Bút 1 và Măng Bút 2 huyện Kon Plong từ nguồn của Ngân hàng Agribank Kon Tum với trị giá 300 triệu đồng. Thăm và tặng quà một số đơn vị vùng sâu, vùng xa (trường TH-THCS xã Xốp- Đăk Glei, trường THCS Đăk Sao – Tu Mơ Rông, trường TH Đăk Bxi – Đăk Hà, Phân hiệu trường DTNT Kon PLong; Trường PTDTNT huyện Đăkglei) nhân ngày 20/11 và hỗ trợ cán bộ, giáo viên và người lao động ở các đơn vị trực thuộc  bị ảnh hưởng bão số 9 với số tiền hơn 142 triệu đồng.

Hội nghị cũng đã tập trung xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2020-2021 và nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội VI CĐGD tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2020 – 2023 với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, tập trung vào các hoạt động:

1. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn một cách sâu sắc, triệt để và toàn diện theo phương châm “Hướng về cơ sở, vì quyền lợi thiết thực của nhà giáo và người lao động”. 

2. Nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VI CĐGD tỉnh KonTum và Chương trình công tác toàn khóa; Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum; Đại hội XV CĐGD Việt Nam; tiếp tục đồng hành cùng chuyên môn thực hiện Nghị quyết 29 –NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

3. Tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương sáng nhà giáo.  Phối hợp với chính quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động GDĐT. Tiếp tục truyền thông, tổ chức quán triệt, học tập nội dung Nghị quyết 29-NQ/TW và các quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong giai đoạn tới. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, sự đồng thuận của mọi tầng lớp Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo, trước hết là việc đổi mới, thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

4. Thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBNGNLĐ, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học tại một số đơn vị; đặc biệt quan tâm một số trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS để phát hiện những vướng mắc, bất cập phát sinh, nhằm có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm đạo đức nhà giáo.

5. Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động. Đổi mới hình thức tuyên dương khen thưởng và công tác thi đua khen thưởng. Tham gia cùng Sở GDĐT rà soát những nhiệm vụ cấp thiết của ngành thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trên địa bàn tỉnh...

6. Tích cực phối hợp với công đoàn huyện, thành phố đảm bảo cho CBNGNLĐ trong toàn ngành tiếp tục được tham gia đầy đủ các hoạt động công đoàn đặc thù ngành nghề. 

7. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức các hoạt động công đoàn đảm bảo phù hợp, hiệu quả, thiết thực; khắc phục dứt điểm những hạn chế, tồn tại. Duy trì kết nối hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice đảm bảo an toàn thông tin trong việc gửi, nhận văn bản điện tử. Tăng cường khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu ngành GDĐT trong công tác quản lý và điều hành; đồng thời phối hợp với các dịch vụ cung ứng nhằm hỗ trợ công tác quản lý và dạy học./. 

Đồng chí Nguyễn Thị Ái - UVBCH LĐLĐ tỉnh Kon Tum, Chủ tịch CĐGD Kon Tum trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích hoạt động xuất sắc nửa nhiệm kỳ 2018 - 2023 (2)

Đồng chí Lê Ích Dàng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho tập thể, cá nhân có thành tích năm học 2019 - 2020

Minh Hoàng – CĐGD tỉnh Kon Tum

 

  


Các tin khác
Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý 4 năm 2020, triển khai nhiệm vụ quý 1 năm 2021 và tuyên truyền Bộ luật Lao động năm 2019 (25/01/2021)
Lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đối thoại với cán bộ, nhà giáo và người lao động (17/01/2021)
Công đoàn Giáo dục tỉnh Khánh Hòa sơ kết công tác Công đoàn học kỳ I năm học 2020 - 2021 (17/01/2021)
Công đoàn Ngành Giáo dục Hậu Giang bàn giao nhà công vụ giáo viên trường THPT Vị Thủy từ chương trình “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (06/01/2021)
Công đoàn Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận và trao quà hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão lũ (06/01/2021)
Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” năm 2020 (06/01/2021)
Công đoàn Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội vi công đoàn ngành Nhiệm kỳ 2018 - 2023 (01/01/2021)
Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam tổ chức bàn giao nhà"Mái ấm công đoàn" năm 2020 và trao 9 suất hỗ trợ lũ lụt từ nguồn Quỹ từ thiện Tấm lòng vàng (30/12/2020)
Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn trao 30 triệu đồng hỗ trợ xây nhà ở “Mái ấm công đoàn” (20/12/2020)
CĐGD TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tập huấn công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức Công đoàn (18/12/2020)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17378241
Online: 11284
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn