logo » Tin hoạt động » Tin hoạt động CĐGD Việt Nam

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm học 2018– 2019; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020
(16:51, 05/08/2019)

Thực hiện chương trình công tác, ngày 02 tháng 8 năm 2019, tại Trường Đại học Tây Nguyên, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lắc, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018 – 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có GS. TS Phùng Xuân Nhạ- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ĐắkLắk, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện  lãnh đạo các công đoàn ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo Sở GD&ĐT Đắk Lăk và các tỉnh khu vực miền Trung Tây Nguyên, lãnh đạo trường Đại học Tây Nguyên.

Về phía Công đoàn Giáo dục Việt Nam có đồng chí Vũ Minh Đức, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch; Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiêm tra; lãnh đạo các ban cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam; lãnh đạo CĐGD các tỉnh, thành phố, cán bộ chủ chốt Công đoàn các ĐH, trường ĐH, CĐ Sư phạm và đơn vị trực thuộc. Hội nghị đã triển khai những nội dung quan trọng, đó là: tổng kết công tác công đoàn năm học 2018-2019, xác định và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 -2020; báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch 103 về nâng cao năng lực ứng xử sư phạm và đạo đức nhà giáo cùng với việc triển khai kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025" theo Quyết định 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong năm học.

GS. TS Phùng Xuân Nhạ- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đánh giá cao công tác chỉ đạo của CĐGD Việt Nam, bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi với những kết quả đã đạt được trong năm học của CĐGD các cấp. Các đồng chí lãnh đạo cũng đánh giá cao sự đổi mới, ghi nhận sự nỗ lực khắc phục mọi khó khăn của CĐGD các cấp đã tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp; có nhiều giải pháp đột phá, đổi mới,sáng tạo, tổ chức các hoat động công đoàn và phong trào thi đua trong cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) đạt kết quả tốt, khẳng định được vị thế của tổ chức công đoàn. Đặc biệt là sự chỉ đạo của CĐGD Việt Nam trong việc tập trung đổi mới nội dung, phương thức đã chỉ đạo hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, hoạt động công đoàn ngày càng thiết thực, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, chăm lo và bảo vệ CBNGNLĐ tốt hơn; từ các chương trình vận động, quyên góp, CĐGD các cấp đã hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng để xây nhà công vụ, nhà mái ấm và giúp đỡ các cơ sở giáo dục, CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó là công tác tuyên truyền vận động đã có tác động tích cực và lan tỏa tới cộng đồng; kịp thời hỗ trợ, tư vấn pháp luật cho nhà giáo, đồng hành cùng chuyên môn thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành. Những thành tích trên đã tạo được niềm tin với đoàn viên công đoàn, đội ngũ CBNGNLĐ, tạo động lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của ngành.

Đ/c Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của các cấp CĐGD trong năm học 2018-2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng đối với 34 tập thể và cá nhân; trong đó có 12 tập thể và 21 cá nhân; CĐGD Việt Nam tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 159 tập thể và 528 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong năm học.

Đ/c Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ cho các đơn vị có phong trong thi đua xuất sắc

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Bộ GD&ĐTvà Tổng LĐLĐ Việt Nam; ghi nhận và khẳng định kết quả thực hiện các chương trình công tác của CĐGD các cấp, đồng thời chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cần tập trung trong năm học 2019-2020, đó là:

1. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn một cách sâu sắc, triệt để và toàn diện theo phương châm “hướng về cơ sở, vì quyền lợi thiết thực của nhà giáo và người lao động”; chủ động hỗ trợ cho các CĐCS và CBNGLĐ. Thực hiện tốt vai trò của công đoàn trong cơ chế tự chủ các trường học; khẳng định trách nhiệm và đóng góp thiết thực của công đoàn trong quá trình đổi mới giáo dục.

2. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; phối hợp chặt chẽ với chuyên môn; chủ động nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hóa các chương trình công tác của CĐGD Việt Nam phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của CBNGNLĐ. Nghiêm túc triển khai Nghị quyết Đại hội XV CĐGD Việt Nam và 07 Chương trình công tác toàn khóa; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tiếp tục đồng hành cùng chuyên môn thực hiện Nghị quyết 29 –NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

3. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động CBNGNLĐ; kịp thời phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị của ngành, nghị quyết của tổ chức công đoàn; triển khai hiệu quả Kế hoạch 103 về nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo và các giải pháp chăm lo, phát triển đội ngũ CBNGNLĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương sáng nhà giáo.

4. Thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBNGNLĐ, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Tiếp tục triển khai hiệu quả “Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam” và cuộc vận động “Hỗ trợ Giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” gắn với các chương trình phúc lợi vì đoàn viên và người lao động; quan tâm hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ CBNGNLĐ. Tăng cường công tác phổ biến, tư vấn pháp luật; thực hiện dân chủ cơ sở; tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu đơn vị với người lao động; giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động.

5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, “Đổi mới, sáng tạo hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn; cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động; đổi mới hình thức tuyên dương khen thưởng và công tác thi đua khen thưởng đảm bảo kịp thời; nghiên cứu hình thức tôn vinh "Nhà giáo của năm".

6. Tăng cường các nguồn lực cho hoạt động công đoàn. Tích cực phối hợp với công đoàn địa phương; đảm bảo cho CBNGNLĐ trong toàn ngành tiếp tục được tham gia đầy đủ các hoạt động công đoàn đặc thù ngành nghề.

7. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức các hoạt động công đoàn đảm bảo phù hợp, hiệu quả, thiết thực; khắc phục dứt điểm những hạn chế, tồn tại. Xác định rõ tính ngành nghề sâu sắc trong hoạt động công đoàn ngành giáo dục; đảm bảo hoàn thành các chương trình công tác, các chỉ tiêu trong năm học đã đề ra.

Trước đó, ngày 01/8 CĐGD Việt Nam đã tổ chức 2 hội nghị: Hội nghị đối với Công đoàn Giáo dục tỉnh, thành phố nhằm triển khai hoạt động công đoàn có đặc thù ngành nghề và vài trò của công đoàn trong lộ trình thực hiện chương trình sách giáo khoa mới; Hội nghị “Công đoàn các trường đại học trong cơ chế tự chủ - Kinh nghiệm và chia sẻ”. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trí tuệ và trách nhiệm, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng; đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết về các nội dung, giải pháp để giải quyết những vấn đề mới đặt ra trong năm học 2019 -2020. Đó là hoạt động của công đoàn đáp ứng mục tiêu gắn với chuyên môn rõ nét, hiệu quả, thiết thực; vai trò của công đoàn trong triển khai các hoạt động ngành nghề đối với CĐGD các tỉnh, thành phố và vai trò của công đoàn trong cơ chế tự chủ đối với các trường đại học.

Tin: Văn phòng Công đoàn Giáo dục Việt Nam

 

  


Các tin khác
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị CĐGD các tỉnh, thành phố (02/08/2019)
(GD&TĐ) Công đoàn các ĐH, trường ĐH trong cơ chế tự chủ - kinh nghiệm và chia sẻ (01/08/2019)
(GD&TĐ)CĐGDVN cùng nhân lên trường học hạnh phúc (01/08/2019)
Công đoàn Giáo dục Việt nam tổ chức hoạt động về nguồn nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2019 (27/07/2019)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức khánh thành nhà công vụ - Công trình chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (27/07/2019)
Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất và tuyên dương 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc lần thứ IV, năm 2019 (21/07/2019)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ V và Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IV (15/07/2019)
Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo (15/07/2019)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức gặp mặt thầy, cô giáo được tôn vinh trong chương trình "Vinh quang Việt Nam" (10/07/2019)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức tọa đàm “Báo chí đồng hành cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam góp phần đổi mới Giáo dục và Đào tạo” (20/06/2019)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18013407
Online: 838
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn