logo Tin hoạt động Tin nổi bật

Hội nghị giao ban công đoàn 6 tỉnh Bắc Trung Bộ năm học 2017-2018
(16:29, 30/05/2018)

Thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công đoàn Giáo dục các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ; được sự đồng ý của Liên đoàn Lao động tỉnh và Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An; sự thống nhất của Lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục 6 tỉnh Bắc Trung bộ;

Từ  ngày 21 đến ngày 22 tháng 5  năm 2018, Hội nghị giao ban công đoàn  6 tỉnh Bắc Trung Bộ được tổ chức tại Khách sạn ngành Giáo dục,  thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp,  Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu chỉ đạo

 

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Đồng chí  Nguyễn Tử Phương, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ VN, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An đến dự và phát biểu chỉ đạo

 

 Đồng chí  Thái Huy Vinh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phát biểu chào mừng, cùng các đồng chí là Chủ tịch công đoàn ngành, các đồng chí trong Ban Thường vụ, cán bộ chuyên trách công đoàn giáo dục các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Hội nghị đã nghe đại diện Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động công đoàn 6 tỉnh Bắc Trung bộ năm học 2017 - 2018 và triển khai kế hoạch hoạt động công đoàn trong thời gian tới, cụ thể:

 

Công đoàn Giáo dục các tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong việc thực hiện các chương trình hành động đạt hiệu quả, trong đó nổi bật nhất là việc động viên đội ngũ CBNGNLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn trong ngành. Hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, giúp người lao động vượt qua khó khăn được triển khai thường xuyên, sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú.

 Tập trung chỉ đạo CĐCS đại hội và tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022, tích cực tham gia và có nhiều đóng góp vào sự thành công của Đại hội Công đoàn các tỉnh, Đại hội XV CĐGD Việt Nam tiến tới đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn Giáo dục các tỉnh thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBNGNLĐ; Công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ CBNGNLĐ thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, của Ngành và tổ chức Công đoàn tiếp tục được thực hiện tốt.

Việc tổ chức các hoạt động nổi bật với sự quan tâm, đầu tư các điều kiện, đổi mới phương thức của các đơn vị đã thu hút đông đảo CBNGNLĐ tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các đơn vị, trường học. Đội ngũ cán bộ công đoàn trưởng thành, tự tin, trách nhiệm tạo được uy tín và tình cảm gắn bó của đoàn viên và lao động đối với tổ chức công đoàn.

Thống nhất kế hoạch hoạt động công đoàn trong thời gian tới với một số nội dung:

Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhất là Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII “ Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng nâng cao phẩm chất đạo đức lối sống cho đội ngũ CBNGNLĐ; tuyên truyền về chủ trương, lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới; ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật trong đội ngũ CBNGNLĐ. Tăng cường chỉ đạo công tác an ninh trường học. Ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái phép. Tập trung tuyên truyền Đại hội XV CĐGD Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành Giáo dục.

Tập trung làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNGNLĐ, đặc biệt quan tâm đến quyền lợi vật chất, tinh thần, việc thực hiện chế độ chính sách, những chế độ ưu tiên, ưu đãi đặc thù ngành nghề, địa phương, vùng miền. Tích cực chủ động tham gia quản lý; xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo của đơn vị, trường học. Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực và chất lượng gắn với những chủ trương, kế hoạch đổi mới của ngành theo Nghị quyết 29 và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Triển khai có hiệu quả công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; triển khai kế hoạch bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”. Tập trung phát triển các nguồn lực phục vụ hoạt động công đoàn, thực hiện tốt công tác thu - chi và quản lý ngân sách công đoàn công khai, minh bạch. Tăng cường nguồn thu, thực hành tiết kiệm, đảm bảo kinh phí cho hoạt động công đoàn. Tăng cường hoạt động của UBKT công đoàn các cấp, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra công đoàn. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động công đoàn; tập trung cho Công đoàn cơ sở. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý và tổ chức hoạt động công đoàn.

Các đơn vị tập trung đề xuất, kiến nghị với Đảng, nhà nước và các ngành liên qua, cụ thể: Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên cho cán bộ quản lý giáo dục công tác tại Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo. Cần có chính sách tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, đặc biệt ở các đơn vị vùng núi, vùng đặc biệt khó khăn.Phụ cấp công vụ cho nhân viên hành chính sự nghiệp như các nhân viên hành chính các cơ quan Nhà nước ; chế độ độc hại cho các giáo viên dạy ở các phòng thí nghiệm, thực hành bộ môn; chế độ cô nuôi ở các trường mầm non;

Đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam nghiên cứu nên có chế độ phụ cấp cho Ban Nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở; bổ sung, điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn Giáo dục tỉnh sau khi giải thể công đoàn giáo dục cấp huyện tránh chồng chéo, vướng mắc trong hoạt động.

 Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo Tiếp tục hướng dẫn thực hiện  Thông tư 08 quy định về chế độ giảm trừ giờ dạy, tiết dạy cho giáo viên làm cán bộ công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập theo Điều 24 Luật Công đoàn 2012.  Bộ và Công đoàn Giáo dục Việt Nam cần xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử trong các đơn vị giáo dục; ban hành Quy chế phối hợp giữa công tác giữa CĐGD Việt Nam và Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2013-2018. Tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà công vụ, công trình nước sạch... cho giáo viên vùng sâu, vùng xa, các đơn vị khó khăn. Tăng tỷ lệ khen thưởng phong trào thi đua “Hai tốt” để động viên kịp thời cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của năm học.

Tại Hội nghị này đã tổ chức tri ân các đồng chí nguyên là Chủ tịch công đoàn các tỉnh nghỉ hưu theo chế độ.

 

Hội nghị Giao ban 6 tỉnh Bắc Trung bộ diễn ra thành công tốt đẹp.

                                                                                                 Tin: CĐGD Nghệ An

 

  


Các tin khác
Lễ Cắt băng khánh thành nhà công vụ Trường THPT Tương Dương 2, Nghệ An (25/05/2018)
CĐ Cơ quan Bộ tiếp đón và làm việc cùng đoàn đại biểu Công đoàn Bộ Giáo dục và Thể thao Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (23/05/2018)
(ND)Góp phần hiệu quả vào sự nghiệp ''trồng người'' (22/05/2018)
(GD&TĐ) Ngành Giáo dục hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018 (16/05/2018)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức khảo sát việc triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy (14/05/2018)
Liên hoan văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV nhiệm kỳ 2018-2023 (11/05/2018)
(GDVN)Nhất định không bao giờ có thầy cô nào chửi học sinh “mặt người óc lợn” (08/05/2018)
Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã diễn ra và thành công tốt đẹp (20/04/2018)
Chào mừng Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018-2023 (17/04/2018)
(GD&TĐ)2 nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hơn 10 nghìn đề tài NCKH của nhà giáo (17/04/2018)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17706080
Online: 897
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn