logo Chuyên đề Tuyên truyền giáo dục

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22/7/1951 – 22/7/2016)
(00:59, 02/07/2016)
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:83 /KH - CĐN
Hà Nội, ngày 16 tháng 3  năm 2016

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập 
Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22/7/1951 – 22/7/2016)

_________________

Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ, cán bộ, nhà giáo và người lao động (CBNGNLĐ) ngành Giáo dục hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, CĐGD Việt Nam đã từng bước khẳng định được vai trò của mình, luôn phấn đấu vì sự phát triển của ngành Giáo dục, vì quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBNGNLĐ. Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập CĐGD Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của đội ngũ đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn ngành Giáo dục.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam lần thứ VIII; Thông báo Kết luận cuộc họp giữa Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục & Đào tạo với Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam và Chương trình công tác năm học 2015 -2016. CĐGD Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (22/7/1951-22/7/2016), cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập CĐGD Việt Nam nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 65 năm xây dựng và trưởng thành, khẳng định vị trí, vai trò của CĐGD Việt Nam trong sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo.

- Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ CBNGNLĐ, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, chào mừng 65 năm ngày thành lập CĐGD Việt Nam; tạo động lực thúc đẩy CBNGNLĐ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015 – 2016.

- Tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị, khơi dậy năng lực của đoàn viên trên mọi phương diện, đóng góp công sức, trí tuệ trên các lĩnh vực công tác trong quá trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Các hoạt động được tổ chức trang trọng, hiệu quả,  tiết kiệm, hướng về cơ sở và có ý nghĩa thiết thực.

II. Nội dung

1. Công tác tuyên truyền giáo dục

- Tuyên truyền sâu rộng trong CBNGNLĐ bằng các hình thức phong phú, phù hợp về truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển của CĐGD Việt Nam; đồng thời khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức CĐGD các cấp, trách nhiệm của đoàn viên trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu quá trình đổi mới của ngành giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

- Tổ chức các hoạt động: Gặp mặt kỷ niệm, biểu dương khen thưởng cán bộ công đoàn tiêu biểu, cán bộ nữ công tiêu biểu; trưng bày các sản phẩm nghiên cứu khoa học; xây dựng kỷ yếu, phóng sự, bản tin; tổ chức hội thảo, tọa đàm về tổ chức công đoàn, CĐGD Việt Nam trong giai đoạn đổi mới giáo dục, đào tạo và hội nhập quốc tế.

- Kết hợp các hoạt động kỷ niệm với việc phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai 6 chương trình toàn khóa của CĐGD Việt Nam, những chính sách pháp luật mới liên quan đến CBNGNLĐ, những nội dung về Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền các hoạt động của công đoàn và vai trò của công đoàn các đơn vị trường học trong sự nghiệp đổi mới giáo dục - đào tạo; tập trung cao điểm vào dịp tháng 5-Tháng Công nhân, tháng 7- Tháng kỷ niệm 65 năm thành lập CĐGD Việt Nam và 87 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí phấn khởi góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, động viên CBNGNLĐ khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các cơ quan, đơn vị, trường học.

- Tổ chức đoàn tham gia Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ IV năm 2016 do CĐGD Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

2. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước 

- Đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đối với mỗi cơ quan, đơn vị, trường học; tiếp tục triển khai các phong trào  thi đua, các cuộc vận động, trọng tâm là thi đua “Dạy tốt – học tốt”, Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”…Kiên quyết chống việc vi phạm đạo đức nhà giáo, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực gây bức xúc trong dư luận xã hội.

- Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng 65 năm ngày thành lập CĐGD Việt Nam gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới của ngành, trong đó tập trung cho công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia , tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2016; chuẩn bị các điều kiện cho thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đổi mới giáo dục đại học, đổi mới thi, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục; nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các mô hình giáo dục tiên tiến và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2015-2016.

- Tổ chức gặp mặt tri ân tôn vinh các thế hệ cán bộ công đoàn, đoàn viên, CBNGNLĐ tiêu biểu, xuất sắc.

3. Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

- Quan tâm thực hiện công tác phát triển đoàn viên, vận động người lao động các đơn vị ngoài công lập gia nhập tổ chức công đoàn; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của công đoàn giáo dục cấp huyện, các đơn vị ngoài công lập và các đơn vị trực thuộc; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, tăng cường nhận thức cho cán bộ công đoàn.

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp ổn định cơ cấu tổ chức trong hệ thống CĐGD Việt Nam theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Triển khai hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ trong Quy chế phối hợp giữa CĐGD các cấp với chuyên môn và Liên đoàn lao động địa phương.

4. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CBNGNLĐ

- Phối hợp thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với CBNGNLĐ; làm tốt chức năng giám sát việc thực hiện và đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng đối với người lao động.

- Đẩy mạnh các hoạt động xã hội của tổ chức công đoàn, duy trì và triển khai hiệu quả quỹ “Mái ấm công đoàn - Hỗ trợ NGNLĐ trong ngành Giáo dục”; vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp hỗ trợ CBNGNLĐ đang công tác tại các vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo và xây nhà công vụ giáo viên.

- Quan tâm, phát hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn của CBNGNLĐ trong quá trình triển khai các nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông, giáo dục đại học.

III. Tổ chức thực hiện

  1. Công đoàn Giáo dục Việt Nam

- Ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo triển khai và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm thành lập CĐGD Việt Nam đến CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công đoàn các đại học và các đơn vị trực thuộc;

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 65 năm thành lập CĐGD Việt Nam.

- Xây dựng phim truyền thống 65 năm CĐGD Việt Nam xây dựng và phát triển.

- Tổ chức “Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ IV” năm 2016 tại 4 khu vực.

- Tổ chức Hội thảo khoa học: CĐGD Việt Nam trong giai đoạn đổi mới giáo dục - đào tạo và hội nhập quốc tế.

- Gặp mặt các thế hệ cán bộ CĐGD Việt Nam.

- Lễ báo công của BCH CĐGD Việt Nam tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tổ chức Lễ Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập CĐGD Việt Nam (22/7/1951-22/7/2016)

2. CĐGD các tỉnh, thành phố, Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học Vùng và công đoàn các đơn vị trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch tổ chức và triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thành lập CĐGD Việt Nam, gắn với nhiệm vụ năm học, đảm bảo phù hợp với các điều kiện của địa phương, đơn vị.

- Tích cực tham gia các hoạt động do CĐGD Việt Nam tổ chức đồng thời báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về Văn phòng CĐGD Việt Nam qua trang Lãnh đạo email: congdoangdvn.org.vn trước ngày 01/8/2016.

 Trên đây là Kế hoạch hoạt động kỷ niệm 65 năm thành lập CĐGD Việt Nam. đề nghị CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng và công đoàn các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Tổng LĐLĐ VN (để báo cáo);
      - Công đoàn các đại học, công đoàn các đơn vị trực thuộc; (t/h)
- CĐGD các tỉnh, thành phố; (t/h)
      - Các ban CĐGD VN (t/h);
      - Lưu VT, VP.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
 
(đã ký)
 
 
    Vũ  Minh Đức
 

 

  


Các tin khác
Một số nội dung quy định của Luật pḥòng, chống tác hại của thuốc lá (25/05/2016)
(NHÂN DÂN) - Sáng mãi tên người Hồ Chí Minh (19/05/2016)
(ĐCSVN) - Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (10/03/2016)
Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930-3-2-2016): Nghĩ về hai chữ Đảng ta (02/02/2016)
Nghị quyết hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam về “Nâng cao đời sống văn hóa của nhà giáo và người lao động” (27/01/2016)
Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Nhà giáo Việt Nam (18/11/2015)
(GD&TĐ) - 70 năm với niềm tin đổi mới (01/10/2015)
(TG) - Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (18/08/2015)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam – Tự hào truyền thống 64 năm xây dựng và phát triển (22/07/2015)
Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam khóa IV (01/7/1915 - 01/7/2015) (16/06/2015)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17858255
Online: 608
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn