logo Chuyên đề Công tác Tổ chức

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỚI BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
(09:13, 25/07/2013)

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN CÁN SỰ ĐẢNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: 124 /TB-BCSĐ

       Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2013

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LÀM VIỆC

CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VỚI BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

------------------------------

Ngày 21 tháng 6 năm 2013, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Tham dự buổi làm việc, về phía Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục & Đào tạo có đồng chí Phạm Vũ Luận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Ban Cán sự Đảng - Bộ trưởng và các đồng chí ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục & Đào tạo; về phía Công đoàn Giáo dục Việt Nam có đồng chí Trần Công Phong - Chủ tịch và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ khóa XIV. Đồng chí Trần Công Phong - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, thay mặt Ban Thường vụ báo cáo với Ban Cán sự Đảng về kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2013 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, đề xuất của các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam; ý kiến phát biểu của các đồng chí ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục & Đào tạo, thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục & Đào tạo, đồng chí Phạm Vũ Luận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng đã kết luận:

I. Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục & Đào tạo ghi nhận kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2013 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam thể hiện trên các mặt cơ bản sau đây:

1. Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã chỉ đạo có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, vận động, phổ biến pháp luật về các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; các chủ trương công tác của ngành và của Công đoàn tới đội ngũ nhà giáo và người lao động; Nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung vào Kết luận số 51 Hội nghị TW6 khóa XI, Chỉ thị 02 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Đề án “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”; Bộ luật lao động năm 2012, Luật Giáo dục đại học, Luật công đoàn năm 2012; Tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; Thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực giáo dục.

2. Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn giáo dục các cấp phối hợp với chuyên môn thực hiện Chỉ thị 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, kết thúc năm học 2012 – 2013 các cấp học, bậc học; Chuẩn bị tốt cho các kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT và kỳ thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng năm 2013. Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã ban hành văn bản chỉ đạo công đoàn giáo dục các cấp phối hợp với chuyên môn chấn chỉnh hiện tượng dạy thêm, thu góp thêm trái qui định; chuẩn bị kỳ thi nghiêm túc, trung thực; Hướng dẫn công đoàn giáo dục các cấp thực hiện chủ trương đánh giá cán bộ, giáo viên theo các chuẩn quy định.

3. Công đoàn Giáo dục Việt Nam chỉ đạo công đoàn giáo dục các cấp, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992, phát huy quyền làm chủ, ý thức chính trị của nhà giáo và người lao động trong toàn ngành; Tổ chức Hội nghị thường niên Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng để thảo luận về vai trò của công đoàn trong việc tham gia xây dựng các qui chế tổ chức hoạt động của các đại học; tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật giáo dục đại học; Tích cực chỉ đạo thực hiện qui chế dân chủ cơ sở; qui định nếp sống văn hóa công sở, đơn vị, trường học.

4. Trong 6 tháng qua, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã làm tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống cho nhà giáo và người lao động với các hình thức phong phú, đa dạng: trao 600 suất quà trị giá 300 triệu đồng cho nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 150 triệu đồng cho nhà giáo và người lao động bị thiệt hại nơi có mưa đá gây ra; Phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo khai thác nguồn hỗ trợ của Tập đoàn dầu khí Việt nam triển khai xây dựng nhà công vụ giáo viên tại 13 tỉnh với số vốn lên đến 5 tỷ đồng; hỗ trợ 120 triệu đồng cho nữ giáo viên vùng khó khăn khu vực duyên hải Nam Trung bộ; thăm và tặng quà trị giá 30 triệu đồng cho giáo dục huyện Trường Sa; Hỗ trợ 30 triệu đồng cho giáo viên bị tai nạn; Công đoàn Giáo dục Việt Nam ủng hộ được 50 triệu đồng và nhiều hoạt động của các đơn vị trong ngành hỗ trợ chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa và Trường Sa” vv...

Năm học 2012-2013, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ giáo viên và học sinh vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn với số tiền là 54 tỷ đồng. Nhiều đơn vị đã có cách làm sáng tạo và số tiền ửng hộ lớn như ngành Giáo dục Hà Nội (gần 6 tỷ đồng). Hoạt động này ngày càng thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong ngành, phát huy truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam và là nguồn động lực để nhà giáo và người lao động có thêm nghị lực, niềm tin vượt qua khó khăn trong lao động và tiếp tục cống hiến cho ngành giáo dục.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã nhanh chóng nắm bắt tình hình, phản ánh kịp thời, đề xuất kiến nghị có hiệu quả nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đội ngũ giáo viên, giảng viên, người lao động về lương, các loại phụ cấp, bảo hiểm, qui định mới về nghỉ chế độ đối với giảng viên đại học có trình độ tiến sĩ, chế độ thai sản...

5. Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã chỉ đạo, triển khai có hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua đã phát động cùng với Bộ Giáo dục & Đào tạo vào đầu năm học chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam, kỷ niệm 45 năm Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục. Từ công đoàn ngành trung ương đến công đoàn cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nội dung phong phú, có ý nghĩa giáo dục truyền thống. Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tích cực phối hợp cùng với Bộ Giáo dục & Đào tạo trong chỉ đạo các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tích cực chỉ đạo sơ kết, tổng kết, cụ thể hóa và dần dần đưa các nội dung một số phong trào thi đua trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi nhà giáo và người lao động, mỗi cơ sở giáo dục, đảm bảo tính bền vững của phong trào và các cuộc vận động. Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã chủ động tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành, của hệ thống công đoàn để công tác thông tin tuyên truyền đạt hiệu quả cả bề rộng và chiều sâu, tạo động lực thúc đẩy năng xuất, chất lượng công việc của nhà giáo và người lao động trong toàn ngành.

6. Được sự chỉ đạo sát sao của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Cán sự Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện về mọi mặt của Bộ Giáo dục & Đào tạo và chuyên môn các cấp, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội XIV, nhiệm kỳ 2013-2018. Đại hội đã thể hiện được ý chí và nguyện vọng của Nhà giáo và người lao động  toàn ngành về phát triển đoàn viên, xây dựng hệ thống tổ chức công đoàn ngành giáo dục, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo. Đại hội được tổ chức đảm bảo “Dân chủ - Đổi mới - Thiết thực - Hiệu quả” và thành công trên mọi phương diện. Đại hội đã đề ra được mục tiêu, các chương trình hoạt động, các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản đảm bảo hoạt động công đoàn ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, đúng chức năng của tổ chức công đoàn, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

7. Công đoàn Giáo dục Việt Nam tiếp tục tham gia có hiệu quả hợp tác, trao đổi kinh nghiệm đối với Công đoàn giáo dục các nước trong khu vực ASEAN và thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh của giáo dục và đất nước trên trường quốc tế; Tiếp tục đề xuất gia nhập Công đoàn giáo dục quốc tế (EI); Tiếp tục khai thác có hiệu quả sự giúp đỡ của Công đoàn giáo dục các nước khác với Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Về hạn chế: Hiệu quả một số hoạt động, phong trào thi đua của ngành nói chung và công đoàn nói riêng chưa cao; vai trò và tiếng nói của công đoàn một số đại học, trường đại học, tỉnh/thành phố trong việc tham gia cùng với chuyên môn xây dựng khối đoàn kết nhất trí, quản lý chuyên môn, thực hiện qui chế đào tạo, giải quyết các vấn đề nổi cộm tại đơn vị chưa mạnh mẽ; Vai trò công đoàn các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tham gia cùng với chuyên môn có chuyển biến tích cực nhưng chưa mạnh mẽ, chưa đáp ứng được yêu cầu.

II. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất với Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam chỉ đạo một số nhiệm vụ cơ bản sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo và người lao động, góp phần khắc phục các hạn chế, tiêu cực trong ngành; Xây dựng chương trình hành động của tổ chức công đoàn tham gia thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành trung ương, Chương trình hành động của ngành về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà, lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của công đoàn thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành trung ương về “Xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

2. Tiếp tục chỉ đạo công đoàn giáo dục các cấp phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến nhà giáo và người lao động và cán bộ công đoàn, đặc biệt là các chính sách mới, chính sách đối với nhà giáo công tác ở vùng khó khăn; có nhiều giải pháp tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương, chuyên môn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với nhà giáo và người lao động bằng các hình thức đa dạng, thiết thực, có tác dụng động viên, khuyến khích kịp thời.

3. Tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2012-2013, phối hợp với Bộ  Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng kết 5 năm cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cùng với sơ kết và tổng kết các phong trào thi đua của toàn ngành chu đáo, hiệu quả, thiết thực.

4. Từng bước nâng cao tính hiệu quả và chiều sâu của các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tránh hình thức hô hào chung chung. Lấy lợi ích thực sự của đoàn viên, mục tiêu đổi mới của ngành, sự phát triển bền vững của đất nước, lấy đội ngũ đông đảo đoàn viên làm nòng cốt để đảm bảo tính bền vững của các phong trào. Trong quá trình chỉ đạo hoạt động phải lưu ý đến tính vùng miền, đặc thù địa phương, đặc thù của cấp học, lứa tuổi.

5. Trong triển khai chương trình hoạt động toàn khoá và 6 tháng, cần có giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả của các hoạt động và các phong trào, góp phần cùng với chuyên môn xây dựng khối đoàn kết nhất trí, thực hiện tốt các qui chế và qui định về chuyên môn, tham gia giải quyết các vấn đề nảy sinh trong các nhà trường; Cùng với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, cần quan tâm đến công đoàn cấp trên cơ sở (đặc biệt là công đoàn giáo dục tỉnh/thành phố, các đại học); Chỉ đạo công đoàn giáo dục các cấp phối hợp với chuyên môn triển khai nhiệm vụ năm học mới 2013-2014 của ngành theo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo. Công đoàn Giáo dục Việt Nam cần chỉ đạo, kiểm tra công đoàn giáo các cấp trong công tác phối hợp với chuyên môn triển khai các chủ trương của ngành tới nhà giáo và người lao động đáp ứng với yêu cầu đổi mới của giáo dục trong bối cảnh hiện nay.

6. Chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn giáo dục các cấp từng bước triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; Chú trọng bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở, cán bộ công đoàn công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; xây dựng, ổn định và từng bước hoạt động hiệu quả công đoàn các trường ngoài công lập. Công đoàn các cơ sở giáo dục cần làm tốt chức năng của mình, góp phần phát hiện và hạn chế các tiêu cực từ lúc manh nha nảy sinh, không thỏa hiệp, phải tích cực đấu tranh đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, mâu thuẫn nội bộ, mất đoàn kết trong các nhà trường.

7. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Công đoàn Giáo dục Việt Nam xây dựng Kế hoạch chi tiết cụ thể trình Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chủ chương tổ chức gặp mặt biểu dương nhà giáo và người lao động ngành giáo dục 5 năm một lần, bắt đầu từ năm 2013; Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội cựu Giáo chức Việt Nam tổ chức hoạt động thiết thực nhân 45 năm Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục.

 

   Nơi nhận:                                                      

     - Bộ trưởng, Bí thư BCS Đảng;

     - Các đ/c UVBCS Đảng;

     - Đảng đoàn, ĐCT TLĐLĐVN;

     - BCH CĐGDVN;

     - Giám đốc Sở GD&ĐT, CT CĐGD tỉnh,

        thành phố;

     - Thủ trưởng, CT CĐ các đơn vị ĐH, CĐTrT;

     - Lưu VP BCS Đảng; VP CĐN.
                                                   

TM. BAN CÁN SỰ ĐẢNG

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

                            (đã ký)

 

 

 

 

                      Bùi Mạnh Nhị

  


Các tin khác
Quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (02/05/2013)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18127681
Online: 106
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn