Chào mừng Năm học mới 2019-2020

Văn bản  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học

 

Chi tiết file tải về: Luật số:34/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn