logo Giới thiệu Công đoàn Đại học, Cao đẳng và đơn vị trực thuộc

Danh sách công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc
  TT TÊN ĐƠN VỊ Họ và tên Chức vụ công đoàn Điện thoại
1 CĐ Đại học Quốc gia HN Đinh Văn Hường Chủ tịch 0913.378.601
Nguyễn Thị Thảo Phó Chủ tịch 0913.236.650
Nguyễn Thành Nam Phó Chủ tịch  
Nguyễn Văn Đoàn Phó Chủ tịch  
Đoàn Thị Thái Chủ nhiệm UBKT  
2 CĐ Đại học Thái Nguyên Trần Viết Khanh Chủ tịch 0912.187.118
Nguyễn Ánh Nguyệt Phó Chủ tịch 0912.805.696
Trần Thanh Vân Phó Chủ tịch 0912.282.816
Vũ Đức Thái Chủ nhiệm UBKT 0985.158.998
3 CĐ Đại học Đà Nẵng Nguyễn Đức Hùng Chủ tịch 1.234.678.768
Đoàn Anh Tuấn Phó Chủ tịch  
Nguyễn Thị Bích Thu Phó Chủ tịch  
Huỳnh Bọng Chủ nhiệm UBKT 0913.473.168
4 CĐ Đại học Huế Nguyễn Duân Chủ tịch 0983.037.595
Nguyễn Công Hào Phó Chủ tịch 0914.019.520
Lê Trọng Thực Phó Chủ tịch  
Bùi Văn Chiêm Chủ nhiệm UBKT  
5 CĐ Bộ Giáo dục và Đào tạo  Trịnh Hoài Thu Chủ tịch 0913.379.709
Vũ Thanh Bình Phó Chủ tịch  
Lê Minh Đức Phó Chủ tịch  
Nguyễn Thanh Tùng Chủ nhiệm UBKT  
6 CĐ Nhà xuất bản giáo dục VN Nguyễn Quốc Hồng Chủ tịch 0913.319.161
Nguyễn Thúy Hạnh PCT, CN UBKT  
7 CĐ Tạp chí Giáo dục Nguyễn Chí Trung Chủ tịch  
Hà Văn Dũng Phụ trách kiểm tra  
8 CĐ Báo Giáo dục và Thời đại Dương T. Thanh Hương Chủ tịch 0913.554.722
Nguyễn Trung Toàn Phó Chủ tịch  
Trần Thị Ngọc Nam  Chủ nhiệm UBKT  
9 CĐ Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực Bùi Giang Nam Chủ tịch 0945.3888.00
Trần Thị Hoài Thu Phụ trách kiểm tra  
10 CĐ Viện NCTK trường học Lê Hà Phượng Chủ tịch 0904.190.988
Nguyễn Vân Anh Phó Chủ tịch  
Hà Vũ Hiệp Chủ nhiệm UBKT  
11 CĐ Viện KHGD Việt Nam Dương Quang Ngọc Chủ tịch 0989.096.015
Phạm Diệp Huệ Hương Phó Chủ tịch  
Trần Thị Hương Giang Chủ nhiệm UBKT  
12 CĐ Học viện Quản lý GD Lê Thị Thúy Nga Chủ tịch 0988.076.949
Nguyễn Trung Tuyển PCT, CN UBKT  
13 CĐ Viện ĐH Mở Hà Nội Khổng Thị Uyên Chủ tịch 0912.611.024
Nguyễn Minh Phương Phó Chủ tịch  
Bùi Thanh Sơn Chủ nhiệm UBKT  
14 CĐ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Bùi Đức Hùng Chủ tịch 0913.325.018
Nguyễn Tiến Dũng PCT, CN UBKT 0988.355.343
15 CĐ Trường Đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Hữu Đồng Chủ tịch 0903.284.000
Hồ Quỳnh Anh Phó Chủ tịch  
Cấn Anh Tuấn Phó Chủ tịch 0913.366.736
Lê Việt Thủy Chủ nhiệm UBKT 0906.008.489
16 CĐ Trường Đại học Giao thông vận tải Hồ Sỹ Diệp Chủ tịch 0903.239.429
Nguyễn Thị Cúc Phó Chủ tịch  
Phạm Tiến Dũng PCT, CN UBKT  
17 CĐ Trường ĐH Mỏ địa chất Hoàng Anh Dũng Chủ tịch 0913.038.075
Nguyễn Việt Hà Phó Chủ tịch  
Bùi Thị Thu Thủy Phó Chủ tịch  
Đào Viết Đoàn Chủ nhiệm UBKT  
18 CĐ Trường ĐH Thương mại Nguyễn Văn Minh Chủ tịch 0913.379.762
Lê Thị Kim Nhung PCT  
Lê Thị Thanh Hải CN UBKT  
19 CĐ Trường ĐH Ngoại Thương Phạm Thu Hương Chủ tịch 0989.088.868
Bùi Ngọc Dũng Phó Chủ tịch  
Vũ Thị Hiền Phó Chủ tịch  
Phùng Mạnh Hùng Chủ nhiệm UBKT  
20 CĐ Trường ĐH Xây dựng Hồ Ngọc Khoa Chủ tịch 0904.834.390
Nguyễn Ngọc Lâm Phó Chủ tịch  
Nguyễn Thị Thanh Nhàn Phó Chủ tịch  
Trịnh Đình Lai Chủ nhiệm UBKT  
21 CĐ Trường Đại học Hà Nội Hoàng Thu Hằng Chủ tịch 0912.532.064
Tăng Bá Hoàng PCT, CN UBKT  
22 CĐ Trường ĐHSP Hà Nội Nguyễn Nhật Tân Chủ tịch 0912.222.664
Nguyễn Thị Thu Hoài Phó Chủ tịch  
Trần Công Thanh PCT, CN UBKT  
23 CĐ Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bùi Kiên Cường Chủ tịch 0988.730.578
Phạm Phú Cam Phó Chủ tịch  
Nguyễn Văn Dũng Phó Chủ tịch  
Lê Cao Khải Chủ nhiệm UBKT  
24 CĐ Trường ĐHSP Thể dục thể thao Hà Nội Hoàng Anh Dũng Chủ tịch 0985.698.166
Lê Ngọc Liêm Phó Chủ tịch 0934.388.388
Nguyễn Thị Minh Hạnh Chủ nhiệm UBKT  
25 CĐ Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Trần Mạnh Linh Chủ tịch 0942.978.899
Nguyễn Thị Hoàng Anh Phó Chủ tịch  
Bùi Anh Khoa Phó Chủ tịch  
Trần Hùng Nam Chủ nhiệm UBKT  
26 CĐ Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật  Hưng Yên Nguyễn Thị Thúy Chủ tịch 0962.490.411
Nguyễn Tiến Dương Phó Chủ tịch  
Đỗ Thế Hưng Chủ nhiệm UBKT  
27 CĐ Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương  Nguyễn Bá Thuận Chủ tịch 0912.243.234
Phan Thị Tố Trinh Phó Chủ tịch  
Đàm Minh Đức Chủ nhiệm UBKT  
28 CĐ Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Đỗ Anh Tuấn Chủ tịch 0988.771.009
Đỗ Việt Hùng Phó Chủ tịch  
Đào Thị Việt Hà Chủ nhiệm UBKT  
29 CĐ Trường ĐH Tây Bắc Nguyễn Triệu Sơn Chủ tịch 0912.229.933
Bùi Mạnh Thắng Phó Chủ tịch  
Phan Thanh Hải Chủ nhiệm UBKT  
30 CĐ Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc Lưu Thị Thu Hoài Chủ tịch 0982.277.109
Lương Văn Điện Phó Chủ tịch  
Nguyễn Ngọc Tĩnh Chủ nhiệm UBKT  
31 CĐ Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Phạm Trần Hồng Hà Chủ tịch 0972.479.918
Vũ Đức Thông Phó Chủ tịch  
Chu Thị Minh Hường Chủ nhiệm UBKT  
32 CĐ Trường Hữu nghị T78 Vũ Thị Ngọc Thành Chủ tịch 0984.121.626
Phạm Hoàng Minh Phó Chủ tịch  
Nguyễn Thị Minh Nguyệt Chủ nhiệm UBKT  
33 CĐ Trường Hữu nghị 80 Phùng Đăng Dũng Chủ tịch 0988.148.421
Chu Quốc Khánh Phó Chủ tịch  
Nguyễn Tiến Trọng Chủ nhiệm UBKT  
34 CĐ Trường Dự bị ĐHDT Sầm Sơn Lê Văn Sơn Chủ tịch 0915.457.017
Mã Thị Thủy Phó Chủ tịch  
Nguyễn Văn Hiếu Chủ nhiệm UBKT  
35 CĐ Trường Đại học Vinh Phạm Thị Bình Chủ tịch 0983.551.387
Nguyễn Ngọc Hiền Phó Chủ tịch  
Nguyễn Hồng Soa Phó Chủ tịch  
Nguyễn Thế Tân Chủ nhiệm UBKT  
36 CĐ Trường ĐH Quy Nhơn Hoàng Quý Châu Chủ tịch 0983.311.034
Nguyễn Thị Việt Nga Phó Chủ tịch  
Trần Hải Vũ Chủ nhiệm UBKT  
37 CĐ Trường ĐH Nha Trang Vũ Ngọc Bội Chủ tịch 0903.595.139
Mai Thị Tuyết Nga Phó Chủ tịch  
Trần Trọng Đạo Phó Chủ tịch  
Nguyễn Đình Khương Chủ nhiệm UBKT  
38 CĐ Trường DB ĐH Dân tộc TW Nha Trang Phan Thị Thu Hương Chủ tịch 0903.585.478
Đỗ Thành Dương PCT, CN UBKT  
39 CĐ Trường CĐSP Trung ương Nha Trang Hà Thị Mai Thanh Chủ tịch 0935.296.522
Thiều Châu Thanh PCT, CN UBKT  
40 CĐ Trường ĐH Đà Lạt Hoàng Đức Lâm Chủ tịch 0918.162.504
Pham Thị Phong Lan Phó Chủ tịch  
Lê Thị Quỳnh Hảo PCT, CN UBKT  
41 CĐ Trường ĐH Tây Nguyên Ytru Alio Chủ tịch 0905.126.567
Nguyễn Thị Tĩnh Phó Chủ tịch  
Nguyễn Tuấn Hùng Phó Chủ tịch  
Nguyễn Thanh Bình Chủ nhiệm UBKT  
42 CĐ Trường ĐH Cần Thơ Dương Thị Tuyền Chủ tịch 0918.432.915
Nguyễn Văn Duyệt Phó Chủ tịch 0918.724.633
Nguyễn Thị Kim Loan Phó Chủ tịch  
Lê Tấn Nghiêm Chủ nhiệm UBKT  
43 CĐ Trường ĐH Đồng Tháp Trần Văn Phúc Chủ tịch 0988.138.273
La Văn Liêm Phó Chủ tịch  
Cái Thị Lê Nương Chủ nhiệm UBKT  
44 CĐ KS Hoa Phượng Đỏ Lê Thị Hải Chủ tịch 0988.276.786
Nguyễn Mạnh Hoài Bắc Phó Chủ tịch  
Lê Xuân Cường Chủ nhiệm UBKT  
45 CĐ Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu Lê Hồng Dương Chủ tịch 0899,549,218
Nguyễn Quang Thái  Phó Chủ tịch,Chủ nhiệm UBKT  
46 CĐ Trường ĐH Tư Thục Lạc Hồng Lê Thị Thu Hương Chủ tịch 0933.525.168
Đặng Đại Hùng Phó Chủ tịch  
Lý Khánh Hòa Chủ nhiệm UBKT  
47 CĐ Trường ĐH Phan Thiết Lâm Ngọc Điệp Chủ tịch 0983.899.193
Võ Khắc Trường Thanh Phó Chủ tịch  
Nguyễn Thị Minh Nga Chủ nhiệm UBKT  
48 CĐ Trường ĐH Phú Xuân Nguyễn Hồng Sơn Chủ tịch 0905.161.695
Nguyễn Văn Chiến Phó Chủ tịch 0914.042.456
Nguyễn Minh Mẫn Chủ nhiệm UBKT  
49 CĐ Trường ĐH Kiên Giang Huỳnh Kim Thủy Chủ tịch 0911.35.6666
Ngô Văn Thiện PCT, CN UBKT 0986.244.354
50 CĐ Trường ĐH Công nghệ Đông Á  Nguyễn Thị Minh Thanh Chủ tịch  
Nguyễn Thị Nhung Phụ trách kiểm tra  
51 CĐ Trường ĐH Kinh doanh & Công nghệ HN Nguyễn Hữu Chiến Chủ tịch 0913.212.522
Lưu Thị Hạnh Phó Chủ tịch  
Trần Minh Hảo PCT, CN UBKT  
52 CĐ Trường ĐHQT Bắc Hà Trần Thị Thu Hà Chủ tịch 0973.820.497
Trần Thị Hồng Phó Chủ tịch  
Bùi Văn Công Chủ nhiệm UBKT  
53 CĐ Trường ĐHDL Phương Đông Vũ Thị Kim Khuyên Chủ tịch 0913.237.089
Phan Văn Mạnh Phó Chủ tịch 0912.205.686
Hồ Sỹ Phú Chủ nhiệm UBKT 0912.171.864
54 CĐ Trường ĐHDL Đông Đô Phan Quỳnh Mai Chủ tịch  
Vương Bá Lân Phó Chủ tịch  
Hoàng Đức Hà  Chủ nhiệm UBKT  
55 CĐ Trường ĐH Thăng Long Phạm Thúy Vân Chủ tịch 0983.609.856
Nguyễn Tiến Dũng Phó Chủ tịch  
Lê Huyền Trang Chủ nhiệm UBKT  
56 CĐ Trường ĐHDL Lương Thế Vinh Trần Quốc Khải Chủ tịch 0915.239.779
Nguyễn Thị Thuần Phó Chủ tịch 0986.671.399
Đoàn Quang Tiến Chủ nhiệm UBKT  
57 CĐ Trường ĐH TT Công nghệ và Quản lý Hữu nghị Hoàng Văn Chung  Chủ tịch 0936.606.655
Đinh Hạnh Trang Phó Chủ tịch  
Võ Anh Tuấn Chủ nhiệm UBKT  
58 CĐ Trường ĐH Thành Tây  Nguyễn Phương Thảo Chủ tịch 0904.658.222
Triệu Minh Đức PCT, CN UBKT  
59 CĐ Trường ĐH Đại Nam Trần Huy Doanh Chủ tịch 0904.599.959
Nguyễn Thị Hương Lê Phó Chủ tịch  
Phạm Văn Minh Chủ nhiệm UBKT  

   Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 9392931
Online: 710
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn