logo Giới thiệu Danh bạ tổ chức Văn phòng và các ban CĐGD Việt Nam

Tổ chức các Phòng, Ban Công đoàn Giáo dục Việt Nam

TT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Điện Thoại

Văn Phòng

Email: vanphong@congdoangdvn.org.vn

1

Trần Thị Hạnh

Chánh văn phòng

Kế toán trưởng

CQ: 024 37345343

DĐ: 093 671 0666

2

Vũ Thị Ngọc

(Văn phòng 2)

Phó Chánh văn phòng

CQ: 08 38231682

DĐ: 0919676417

3 Nguyễn Thị Thu Hạnh Chuyên viên

CQ: 024 37345343

DĐ: 090 499 6973

4

Nguyễn Thị Thanh

Chuyên viên

CQ: 024 38453118

DĐ: 098 313 0695

5 Nguyễn Việt Dũng Chuyên viên

DĐ: 0978454383

6 Phạm Lan Anh Chuyên viên

CQ: 024 37345343

DĐ: 098 402 0226

7

Nguyễn Quốc Huy

Nhân viên văn phòng

CQ: 024 38453118

DĐ: 090 491 1363

8

Đào Trọng Vỹ

Nhân viên HĐ

CQ: 024 38453118

NR:

DĐ: 091 729 0587

9

Nguyễn Đình Triệu

Nhân viên HĐ

CQ: 024 38453118

DĐ: 0943898955

10 Phạm Thị Kim Huế Nhân viên HĐ

CQ: 024 38453118

DĐ: 

11 Vương Tuấn Thịnh Nhân viên HĐ

CQ: 

DĐ: 

Ban Tổ chức - Kiểm tra

Email: bantochuc@congdoangdvn.org.vn

1

Trần Mạnh Thắng 

Trưởng ban - Chủ nhiệm UBKT

CQ: 024. 38230016

DĐ: 091 250 1959

2 Trần Thị Yến Phó Trưởng ban - Phó Chủ nhiệm UBKT

CQ: 024 38237276

DĐ: 098 877 7845

3

Đặng Thị Phương Thảo

Chuyên viên

CQ: 024. 38230016

DĐ: 0911191150

Ban Tuyên giáo - Nữ công

Email: tuyengiaonucong@congdoangdvn.org.vn

1

Lương Thị Việt Hà

Trưởng ban

CQ: 024 37340281

DĐ: 093 6180096

2 Nguyễn Trung Tuyển Phó trưởng ban

CQ: 

DĐ: 0898895599

3

Nguyễn Thị Thu Thủy

Chuyên viên

CQ: 024 37347469

DĐ: 0168 416 0469

4

Tạ Thị Thu Hằng

Chuyên viên

CQ: 024 37347469

DĐ: 0974.775.222

Ban Chính sách Pháp Luật và Quan hệ lao động

Email: chinhsachphapluat@congdoangdvn.org.vn

1

Lê Thị Mai Oanh

Trưởng ban

CQ: 024 37345344

DĐ: 091 2961556

2

Vũ Thị Thúy Hà

Phó trưởng ban

CQ: 024 38489307

DĐ: 097 9388066

3

 Nguyễn Văn Dực

Chuyên viên

CQ: 024 38489307
DĐ: 091 358 7786

4 Tạ Xuân Giang Chuyên viên

CQ: 024 38489307

DĐ: 0963 051 386

  Lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam - Khoá XV 

  Tổ chức các Phòng, Ban Công đoàn Giáo dục Việt Nam
  Ban Thường vụ, Ban chấp hành CĐGDVN-Khóa XV (Nhiệm kỳ: 2018 - 2023)
  Danh sách UBKT CĐGDVN - Khóa XV (Nhiệm kỳ 2018-2023)

 

   Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 16247641
Online: 130
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn