logo Giới thiệu Sơ đồ và Danh bạ tổ chức

Tổ chức các Phòng, Ban Công đoàn Giáo dục Việt Nam

TT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Điện Thoại

Văn Phòng

Email: vanphong@congdoangdvn.org.vn

1

Trần Văn Hùng

Chánh văn phòng

CQ: 04 38489308

NR: 04 35596090

DĐ: 098 8978487

2

Vũ Thị Ngọc

(Văn phòng 2)

Phó Chánh văn phòng

CQ: 08 38231682

NR:

DĐ: 0919676417

3

Nguyễn Thị Thanh

Chuyên viên

CQ: 04 38453118

NR:

DĐ: 098 313 0695

4

Nguyễn Thị Thu Thủy

Chuyên viên

CQ: 04. 38230640

NR:

DĐ:0168 416 0469

5 Nguyễn Việt Dũng Chuyên viên

 

DĐ: 0978454383

5

Nguyễn Quốc Huy

Nhân viên văn phòng

CQ: 04 38453118

NR: 04 38436483

DĐ: 090 491 1363

6

Nguyễn Đức Thu

Nhân viên HĐ

CQ: 04 38453118

NR:

DĐ:

7

Đào Trọng Vỹ

Nhân viên HĐ

CQ: 04 38453118

NR:

DĐ: 091 729 0587

8

Nguyễn Đình Triệu

Nhân viên HĐ

CQ: 04 38453118

NR:

DĐ: 0943898955

9 Phạm Thị Kim Huế Nhân viên HĐ

CQ: 04 38453118

NR:

DĐ: 

Ban Tổ chức

Email: bantochuc@congdoangdvn.org.vn

1

Trần Mạnh Thắng 

Trưởng ban

CQ: 04. 38230016

NR:

DĐ: 091 250 1959

2

Đỗ Ngân Hương

Chuyên viên

CQ: 04. 38230016

NR:
DĐ: 085 7551086

Ban Tuyên giáo và Nữ công

Email: tuyengiaonucong@congdoangdvn.org.vn

1

Đặng Hoàng Anh

Trưởng ban

CQ: 04 37347469

NR: 

DĐ: 0983 082370

2

Lương Thị Việt Hà

Phó trưởng ban

CQ: 04 37340281

NR:
DĐ:
093 6180096

3

Tạ Thị Thu Hằng

Chuyên viên

CQ: 04 37347469

NR:
DĐ: 0974.775.222

Ban Chính sách và Pháp Luật

Email: chinhsachphapluat@congdoangdvn.org.vn

1

Lê Thị Mai Oanh

Trưởng ban

CQ: 04 37345344

NR: 04 3518 7807

DĐ: 091 2961556

2

Nguyễn Văn Thái

Phó trưởng ban

CQ: 04 38489307

NR: 034 33938012

DĐ: 091 3492241

3

Vũ Thị Thúy Hà

Phó trưởng ban

CQ: 04 38489307

NR: 

DĐ: 097 9388066

 4

 Nguyễn Văn Dực

Chuyên viên

CQ: 04 38489307
DĐ: 091 358 7786

Ban Tài chính

Email: bantaichinh@congdoangdvn.org.vn

1

Trần Thị Hạnh

Trưởng ban; Kế toán trưởng

CQ: 04 37345343

NR: 04 38436483
DĐ: 093 671 0666

2

Nguyễn Thị Thu Hạnh

Phó trưởng ban

CQ: 04 37345343

NR:

DĐ: 090 499 6973

3

Phạm Lan Anh

Chuyên viên

CQ: 04 37345343

NR:
DĐ:
098 402 0226

Văn phòng Uỷ ban Kiểm tra

Email: uybankiemtra@congdoangdvn.org.vn

1

Trần Thị Yến

Phó Chủ nhiệm UBKT

CQ: 04 38237276

NR:

DĐ: 098 877 7845

  Lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam - Khoá XV 

  Tổ chức các Phòng, Ban Công đoàn Giáo dục Việt Nam
  Ban Thường vụ, Ban chấp hành CĐGDVN-Khóa XV (Nhiệm kỳ: 2018 - 2023)
  Danh sách UBKT CĐGDVN - Khóa XV (Nhiệm kỳ 2018-2023)

   Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 13807985
Online: 246
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn