logo Chuyên đề Chính sách - Pháp luật

 
Quyết đinh về việc ban hành Quy chế khen thưởng
Quyết đinh về việc ban hành Quy chế khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam
Thông báo kết quả: ĐIỂM LĨNH VỰC CÔNG TÁC 14 - KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2015 - 2016
Ngày 09/8/2016, Hội đồng Thi đua khen thưởng Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành việc chấm điểm "LĨNH VỰC CÔNG TÁC 14 - KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2015 - 2016". Hội đồng thi đua khen thưởng thông báo kết quả. Đề nghị các đơn vị theo dõi nếu có ý kiến phản hồi về CĐGD Việt Nam (qua Ban Chính sách - Pháp luât) trước ngày 15/8/2016. Trân trọng!
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2015 - 2016
Căn cứ kết quả họp xét khen thưởng năm học 2015 - 2016 của Hội đồng Thi đua - khen thưởng Công đoàn Giáo dục Việt Nam ngày 07/7/2016, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam thông báo kết quả như sau:
Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT: Thông tư Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01 năm 2016
Từ tháng 01/2016, Luật Bảo hiểm Xã hội số 58/2014/QH13 và Nghị định số 115/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, trong đó quy định việc đóng BHXH theo mức thu nhập; trợ cấp mất việc; chế độ nghỉ thai sản; điều chỉnh cách tính lương hưu. Nghị quyết số 99/2015/QH13 về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 quy định tăng lương tối thiểu vùng; Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên; Nghị định số 113/2015/NĐ-CP về phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo,... Cụ thể như sau:
Tổng hợp số liệu đăng ký thi đua năm học 2015 - 2016
Tổng hợp số liệu đăng ký thi đua năm học 2015 - 2016.
Thông báo Kết quả xét khen thưởng năm học 2014 - 2015 của Hội đồng Thi đua khen thưởng CĐGD Việt Nam
Ngày 21/7/2015, Hội đồng Thi đua khen thưởng Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã họp xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc năm học 2014 - 2015, kết quả cụ thể như sau:
Tổng hợp các tài liệu báo cáo tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và 6 chương trình hoạt động toàn khóa.
Quyết định Về việc ban hành các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018
Ban hành kèm theo Quyết định này các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018.
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam
Ngày 30 tháng 08 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã ký Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

1 2 3
  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 10239456
Online: 54
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn