logo Chuyên đề Tuyên truyền giáo dục

Thông báo về phiên họp của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND- NGƯT cấp Nhà nước
(10:04, 16/09/2014)
 
THÔNG BÁO
Về phiên họp của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND - NGƯT cấp Nhà nước

_________________________

 

          Thực hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND), Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) cấp Nhà nước, ngày 29 tháng 8 năm 2014, Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT cấp Nhà nước đã họp phiên toàn thể dưới sự chủ trì của ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND - NGƯT cấp Nhà nước.

          Tham dự phiên họp có 10 Thành viên (04 Thành viên vắng mặt có lý do, vẫn tham gia bỏ phiếu bầu) và Ban thư ký của Hội đồng. Ông Nguyễn Văn Vui, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ viên, Trưởng ban thư ký báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ NGND-NGƯT do các hội đồng Bộ và cơ quan ngang bộ gửi về; báo cáo tình hình đơn thư phản ánh về việc đề nghị xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT ở một số đơn vị. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các Thành viên Hội đồng, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, Chủ tịch Hội đồng kết luận:

           - Danh hiệu NGND, NGƯT là danh hiệu vinh dự Nhà nước nhằm tôn vinh những nhà giáo, cán bộ quản lý có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có tài năng sư phạm, có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của đất nước, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội, được học trò, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. Do vậy, việc bình xét cần phải được tiến hành cẩn trọng, đảm bảo đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn.

           - Hội đồng đã đề cử tổ kiểm phiếu bầu. Tổ kiểm phiếu đã làm việc theo đúng quy định.

           Kết quả bỏ phiếu của các nhà giáo đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu NGND - NGƯT (có Danh sách kèm theo).

          - Danh sách các nhà giáo đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT được đăng tải trên Báo Giáo dục và Thời đại, Website Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ trong thời hạn 10 ngày làm việc để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân.

          Các ý kiến phản hồi gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 19 tháng 9 năm 2014.        

 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các thành viên Hội đồng cấp Nhà nước;
- Báo GDTĐ (để đăng tải);
- Website của Bộ GDĐT (để đăng tải);
- Lưu VT, TĐKT, Ban thư ký Hội đồng
cấp Nhà nước.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 Phạm Mạnh Hùng
Phó Chủ tịch
Hội đồng xét tặng danh hiệu
NGND-NGƯT cấp Nhà nước

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm

Tệp đính kèm:  

 

  


Các tin khác
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM (Triển khai Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (04/08/2014)
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7/1929 – 28/7/2014) (27/07/2014)
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phát động Chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa" (06/06/2014)
Chương trình phối hợp giữa Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Báo Giáo dục và Thời đại giai đoạn 2013 - 2018 (10/04/2014)
Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức Công đoàn, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (05/04/2014)
Hướng dẫn Tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam trong công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn (05/04/2014)
Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW (05/04/2014)
Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị (05/04/2014)
Tổng hợp các tài liệu báo cáo tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam (01/11/2013)
Quyết định Về việc ban hành các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018 (24/10/2013)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 14941311
Online: 917
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn