Theo ông Đức, trên tinh thần ưu tiên đầu tư cho con người, ông đã chỉ đạo BCHCĐ trường chủ động phối hợp với chính quyền thực hiện cải thiện điều kiện làm việc của CB, CNVCLĐ. Các trang thiết bị BHLĐ, phụ cấp độc hại… được cấp kịp thời, đúng chế độ, đúng đối tượng. Để đảm bảo an toàn cho CB, đoàn viên, CNVCLĐ trong trường, CĐ trường đã đề xuất trang bị mũ bảo hiểm hợp chuẩn cho toàn thể CB, CNVCLĐ của trường. 

Không chỉ tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CB, đoàn viên, CNVCLĐ, CĐ trường còn sử dụng có hiệu quả phần Quỹ BHYT được trích lại cho trường để nâng cấp cơ sở vật chất, trang cấp thuốc men, phục vụ việc chăm sóc sức khỏe cho CB, CNVCLĐ. CĐ trường đã tổ chức thường xuyên các giải thể thao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ để tạo sân chơi lành mạnh cho CB, đoàn viên, CNVCLĐ trong trường. 

Các câu lạc bộ (CLB) nghệ thuật, bóng bàn, bóng đá, cờ vua, cờ tướng… hoạt động sôi nổi, thu hút nhiều người tham gia, góp phần tạo nên môi trường đoàn kết, thân thiện trong nhà trường. Vai trò thủ lĩnh CĐ trường của ông Đức càng thêm nổi bật khi ông chỉ đạo BCH CĐ trường chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết các chế độ, chính sách đối với NLĐ một cách kịp thời, chính xác, nâng mức trợ cấp khó khăn hàng tháng cho NLĐ lên 1 triệu đồng/người/lần và mức hỗ trợ tối đa cho CB, VC đương chức bị mắc bệnh hiểm nghèo lên 30 triệu đồng/người. 

Theo ông Đức, Để công bằng và tạo được động lực làm việc cho NLĐ, NLĐ phải được hưởng một phần thành quả do mình làm ra. Trên tinh thần đó, CĐ trường đã cùng lãnh đạo chuyên môn bàn và thỏa thuận đưa vào quy định của nhà trường nhiều nội dung có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật. Đó là thực hiện chế độ lương thứ hai do nhà trường chi trả từ nguồn thu hợp pháp dựa trên kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBVC (mức cơ bản hiện nay là 1.050.000d/tháng), tính theo hệ số thâm niên công tác tại trường và căn cứ vào trình độ chuyên môn. Thực hiện chế độ thanh toán khối lượng vượt chuẩn cho CB khối hành chính tương đương với 10% khối lượng vượt chuẩn của giáo viên và thực hiện chế độ thâm niên đối với CB khối hành chính…

Với cương vị chủ tịch CĐ trường, ông Đức cho rằng, để thực sự là chỗ dựa tin cậy của NLĐ trong trường, CĐ trường phải thể hiện được vai trò, vị thế của mình. Cách tốt nhất để làm được điều này là đồng hành cùng chính quyền để xây dựng nhà trường vững mạnh. Ông Đức đã chỉ đạo CĐ trường phối hợp với chính quyền triển khai các chỉ thị, quyết định của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CB quản lý giáo dục; giao nhiệm vụ cho các bộ môn lập kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ, khả năng sư phạm, đạo đức, phẩm chất nhà giáo… 

CĐ trường đã tham gia ý kiến với ban giám hiệu về mở các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, ngiệp vụ sư phạm, kỹ năng hành chính tại trường để tạo điều kiện cho CB, giáo viên, CNV có thể tham gia đầy đủ. Trên tinh thần chỉ đạo của ông Đức, CĐ các khoa, bộ môn đã đề xuất với lãnh đạo chính quyền các khoa, bộ môn bố trí giờ giảng hợp lý cho giáo viên trẻ để họ vừa làm, vừa có điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn, vừa có thể đảm bảo cuộc sống để yên tâm công tác. CĐ các khoa, bộ môn đã chủ trì viêc giúp đỡ giảng viên trẻ cả về trình độ chuyên môn và kỹ năng sư phạm như tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm giờ giảng, vận động các đoàn viên là giảng viên có kinh nghiệm kèm cặp, hướng dẫn giảng viên trẻ; tổ chức tọa đàm về xây dựng bài giảng điện tử, trao đổi học thuật trong bộ môn. 

Đối với CB khối hành chính, CĐ trường vận động CBVC thực hiện kỷ luật LĐ, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc, tích cực bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Với những nỗ lực và sự sáng tạo trong công việc của mình, ông Đức luôn được các CB, đoàn viên, CNVCLĐ trong trường tin tưởng. Ông chính là người có vai trò lớn trong việc đưa CĐ trường thực sự là chỗ dựa tin cậy của CB, đoàn viên, CNVCLĐ trong trường.