Đại hội Công đoàn Tr ĐH Đà Lạt lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã diễn ra và thành công tốt đẹp
(08:33, 28/04/2023)

Căn cứ HD số 06/HD-CĐN, ngày 08/4/2022 của CĐGD Việt Nam về tổ chức Đại hội CĐCS và CĐ cấp trên TTCS; Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-ĐU ngày 13/2/2023 của Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt; sau một thời gian chuẩn bị, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam, của Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt, trong 02 ngày 20 - 21/4/2023, tại Trường Đại học Đà Lạt, Đại hội Công đoàn Trường Đại học Đà Lạt lần thứ XV đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Với khẩu hiệu hành động của Đại hội là: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, tất cả vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGNLĐ trong Trường. Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng là Tổng kết đánh giá một cách khách quan toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết, đồng thời rút ra nguyên nhân tồn tại, những việc chưa làm được của Ban Chấp hành CĐ trong hoạt động công đoàn trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Từ đó, Đại hội sẽ quyết định đưa ra Nghị quyết định hướng cho hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 -2028.

Đoàn Chủ tịch

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có:

 • Về phía Công Đoàn Giáo dục Việt Nam có đồng chí Nguyễn Ngọc Ân, UV Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động VN, UV Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; đồng chí Trần Mạnh Thắng - Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
 • Về phía khách mời có: Đồng chí Phan Bá Ngân, nguyên Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Lê Minh Thoáng - nguyên Chủ tịch Công đoàn.
 • Về phía Nhà trường có: Đồng chí Lê Minh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Mai Minh Nhật - UV BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Tất thắng - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Trần Thống - Đảng ủy viên Phó Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và 150 đại biểu chính thức về tham dự Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phan Hoàng Đại, Phó Chủ tịch Công đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2023 trình bày Báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; đồng chí Trần Ngô Như Khánh báo cáo kết quả kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023.

Đồng chí Phan Hoàng Đại - Phó chủ tịch Công đoàn Trường khóa XIV trình bày Báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Ân, UV Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động VN, UV Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các đoàn thể trong Trường đã tạo điều kiện để Ban Chấp hành Công đoàn hoàn thành việc tổ chức chỉ đạo thực hiện những chỉ tiêu mà Đại hội Công đoàn lần thứ XIV đã đề ra, Công đoàn Giáo dục Việt Nam ghi nhận sự đoàn kết, cố gắng khắc phục những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ qua. Tất cả đóng góp đã chuyển hóa trong những chương trình, Nghị quyết của Công đoàn Giáo dục Việt Nam đến các công đoàn bộ phận và đi vào cuộc sống và có ý nghĩa đối với từng đoàn viên công đoàn góp phần không nhỏ và khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường. Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam mong muốn rằng: Trong nhiệm kỳ tới với những đòi hỏi ngày càng cao của ngành trong tiến trình thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn nhà trường cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua, cùng với Nhà trường triển khai quá trình đổi mới theo đúng tiến độ và đạt hiệu quả. Đồng thời Công đoàn cũng thực hiện tất cả các chức năng, nhiệm vụ với Nhà giáo và người lao động với yêu cầu: năng động, sáng tạo, hiện đại. Bên cạnh đó tập trung thục hiện chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn: Đổi mới công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhà giáo và người lao động trong trường; Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới phải có giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn cùng chính quyền chuyên môn ở tất cả các lĩnh vực, xây dựng tâp thể Nhà trường vững mạnh; Xây dựng mới đoàn kết, thực hiện dân chủ trong Nhà trường. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân, UV Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động VN, UV Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam  phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Minh Chiến - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã ghi nhận những kết quả mà Ban Chấp hành Công đoàn khóa XIV đã làm được và nêu ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động. Công đoàn phối hợp cùng với chính quyền đảm bảo đời sống cho Nhà giáo và người lao động. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên. Bên cạnh đó Công đoàn luôn đồng hành, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn với Ban Lãnh đạo Nhà trường, giúp đoàn viên an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao trong nhiệm kỳ qua. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu đồng chí đề nghị BCH Công đoàn Trường khóa XV thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CBNGNLĐ. Chăm lo lợi ích thiết thực của đoàn viên công đoàn phù hợp với đặc điểm nghề nghiệp, vị thế của Nhà giáo và xu thế đổi mới của Ngành; Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc vận động CBNGNLĐ thống nhất, đồng thuận cao về nhận thức và hành động trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đảm bảo các hoạt động của trường học công khai, minh bạch, đúng pháp luật và quy định của Ngành; Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện của tổ chức Công đoàn; đảm bảo cho CBNGNLĐ được thông tin đầy đủ, được tham gia thảo luận, quyết định và giám sát thực hiện các kế hoạch công tác của Nhà trường; Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong các Nhà trường; Chủ động và tham gia tích cực trong việc xây dựng môi trường giáo dục văn hóa, dân chủ, kỷ cương, an toàn, thân thiện, sáng tạo trong các Nhà trường.

Các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đã được Đại hội nghiêm túc tiếp thu.

 Đồng chí Lê Minh Chiến - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn khóa XV gồm 11 đồng chí. Sau phiên họp thứ nhất BCH Công đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã bầu các chức danh như sau:

 1. Đồng chí Lê Thị Quỳnh Hảo, Chủ tịch Công đoàn;
 2. Đồng chí Phan Hoàng Đại, Phó Chủ tịch Công đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra;
 3. Đồng chí Phạm Thị Phong Lan, Ủy viên Ban Thường vụ;
 4. Đồng chí Lê Ngọc Bính, Ủy viên;
 5. Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Hòa, Ủy viên;
 6. Đồng chí Mai Sỹ Hòa, Ủy viên;
 7. Đồng chí Trần Ngô Như Khánh, Ủy viên;
 8. Đồng chí Đỗ Thị Thanh Loan, Ủy viên;
 9. Đồng chí Đỗ Văn Toản, Ủy viên;
 10. Đồng chí Nguyễn Thị Tươi, Ủy viên;
 11. Đồng chí Lê Thị Thanh Trân, Ủy viên.

Ban chấp hành Công đoàn Trường khóa XV nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội Đồng chí Lê Thị Quỳnh Hảo thay mặt BCH phát biểu nhận nhiệm vụ

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 phiên thứ nhất đã bầu 03 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Phan Hoàng Đại, Phó Chủ tịch Công đoàn kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra;

Đại hội đã bầu 03 đồng chí đại biểu chính thức: đồng chí Nguyễn Văn Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, đồng chí Lê Thị Quỳnh Hảo - Chủ tịch Công đoàn Trường khóa XV, đồng chí Phan Hoàng Đại - Phó Chủ tịch Công đoàn Trường khóa XV và 01 đại biểu dự khuyết: đồng chí Phạm Thị Phong Lan - UV Ban Thường vụ Công đoàn Trường khóa XV dự Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XVI nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại Đại hội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Đảng uỷ, Công đoàn Trường đã tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017- 2023.

Lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Đảng uỷ Nhà trường tặng hoa cho các đồng chí cán bộ Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017-2023 không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ tới

Đại hội cũng đã biểu quyết các chỉ tiêu trong Nhiệm kỳ 2023-2028 với sự thống nhất của 100% đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Với phương châm hành động: “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, để Nghị quyết Đại hội thực sự đi vào thực tiễn hoạt động của Công đoàn Trường, Đại hội kêu gọi toàn thể CBNGNLĐ trong toàn Trường đoàn kết chặt chẽ, ra sức thi đua phấn đấu, tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                                    Công đoàn Trường Đại học Đà Lạt

 

 

  


Các tin khác
Ngày hội thể thao TMU năm 2023 thành công rực rỡ (27/04/2023)
Đại hội Công đoàn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 (27/04/2023)
Công đoàn Trường Hữu Nghị T78 tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, Nhiệm kỳ 2023-2028 (21/04/2023)
Đại hội Công đoàn Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương lần thứ XVI, Nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp (18/04/2023)
Công đoàn Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (18/04/2023)
công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 (18/04/2023)
Khối thi đua số 1 tổ chức các hoạt động năm học 2022-2023 (18/04/2023)
Công đoàn trường Hữu Nghị 80 tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028 (14/04/2023)
Công đoàn trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 (10/04/2023)
Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp cấp trường năm học 2022 - 2023 (07/04/2023)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18099480
Online: 3651
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn