Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn Triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chương trình truyền thông Công đoàn giai đoạn 2023 - 2028
  Số văn bản: 04/HD-CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 10/04/2024
  Ngày hiệu lực: 10/04/2024
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: