Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc chăm lo, hỗ trợ cho cán bộ, nhà giáo, người lao động
  Số văn bản: 55/CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 13/03/2024
  Ngày hiệu lực: 13/03/2024
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Đặng Hoàng Anh - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: