Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn công tác nữ công năm 2024
  Số văn bản: 02/HD-CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 30/01/2024
  Ngày hiệu lực: 30/01/2024
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Đặng Hoàng Anh - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: