Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc tham dự Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc" và Cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2023
  Số văn bản: 235/CĐN-TGNC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 16/10/2023
  Ngày hiệu lực: 16/10/2023
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Đặng Hoàng Anh - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: