Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Thống báo về việc tổ chức Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028
  Số văn bản: 81/TB-CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 26/09/2023
  Ngày hiệu lực: 26/09/2023
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: