Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tư vấn pháp luật
  Số văn bản: 130/CĐN-CSPL&QHLĐ
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 29/06/2023
  Ngày hiệu lực: 29/06/2023
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: