Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc triển khai lấy ý kiến phục vụ Chương trình Bộ trưởng gặp gỡ nhà giáo, CBQL, nhân viên ngành GD năm 2023
  Số văn bản: 127/CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 27/06/2023
  Ngày hiệu lực: 27/06/2023
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Đặng Hoàng Anh - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: