Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Đại hội Công đoàn Giáo dục các cấp, Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam và đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
  Số văn bản: 04/HD-CĐN
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 20/02/2023
  Ngày hiệu lực: 20/02/2023
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Đặng Hoàng Anh - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: