Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2023
  Số văn bản: 02/HD-CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 19/01/2023
  Ngày hiệu lực: 19/01/2023
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Đặng Hoàng Anh - Phó Chủ tịch CDGD Việt Nam
  Ghi chú: