Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
  Số văn bản: 15/CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 30/01/2023
  Ngày hiệu lực: 30/01/2023
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Đặng Hoàng Anh - Phó Chủ tịch CDGD Việt Nam
  Ghi chú: