Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
  Số văn bản: 39/KH-CĐN
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 04/11/2022
  Ngày hiệu lực: 04/11/2022
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: