Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Kế hoạch tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trong các cơ quan, đơn vị, trường học ngành Giáo dục
  Số văn bản: 44/KH-CĐN
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 21/11/2022
  Ngày hiệu lực: 21/11/2022
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: