Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022
  Số văn bản: 12/UBKT
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 10/05/2022
  Ngày hiệu lực: 10/05/2022
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Trần Mạnh Thắng - CN UBKT
  Ghi chú: