Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Quy chế trao tặng Giải thưởng 22/7 - Công đoàn Giáo dục Việt Nam
  Số văn bản: 107/QĐ-CĐN
  Loại văn bản: Quyết định
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 15/04/2022
  Ngày hiệu lực: 15/04/2022
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - CT Công đoàn Giáo dục Việt Nam
  Ghi chú: