Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TW của BCHTW
  Số văn bản: 88/CĐN-CSPL&QHLĐ
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 22/04/2022
  Ngày hiệu lực: 22/04/2022
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: