Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021 - 2025
  Số văn bản: 08/HD-CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 15/10/2021
  Ngày hiệu lực: 15/10/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: