Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác Văn phòng công đoàn (khối tỉnh/thành phố)
  Số văn bản: 251/CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 12/10/2021
  Ngày hiệu lực: 12/10/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: