Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn thực hiện công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam
  Số văn bản: 07/HD-CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 07/10/2021
  Ngày hiệu lực: 07/10/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: