Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch 104/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 và Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
  Số văn bản: 06/HD-CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 29/09/2021
  Ngày hiệu lực: 29/09/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: